Toelichting aan parochies inzake Solidaridad

19 februari 2010

Vanuit de beleidssector Missie en Ontwikkeling van de Nederlandse bisschoppenconferentie is een brief geschreven aan parochies met achtergrondinformatie over verschuivingen in het missionaire veld. De brief reageert op een brief die Solidaridad recent aan alle parochies verstuurde en geeft een nadere toelichting.

In het bisdom van Breda wordt de brief komende week verzonden naar parochiebesturen en besturen van (inter)parochiële caritas instellingen en naar pastoors/teamleiders.

Download de brief. Klik hier
 

Andere berichten