Tijdschrift ‘Licht aan de horizon’ verspreid

4 december 2006

Onlangs hebben de geloofsgemeenschappen in het bisdom Breda en pastores die in inrichtingen werken een exemplaar gekregen van Licht aan de horizon. Na het speciale magazine Opnieuw geboren over het doopsel gaat deze nieuwe aflevering, gemaakt in opdracht van de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen, over leven na de dood, “een onderwerp dat onze nieuwsgierigheid prikkelt en ons tegelijk afstoot”.

In het christelijke geloof staan de kruisdood en de verrijzenis van Jezus centraal (Marcus 17, 2-6). De dood is niet het einde. Het magazine stelt nadrukkelijk “de vraag naar de dood en het leven na de dood [..] hoe we dit vandaag ervaren”. Geprobeerd wordt om aan de hand van de christelijke boodschap licht aan de horizon te ontdekken.

Artikelen
In het magazine staan verschillende artikelen: ondermeer over de dood als ingrijpende gebeurtenis, vragen van kinderen over leven na de dood, hoe om te gaan met zelfdoding, rouwverwerking, bijna-doodervaringen, over de kerkelijke uitvaart, het verrijzenisgeloof op grond van de bijbel en in de theologie, laatste oordeel en barmhartigheid, christenen en het hiernamaals. Ook zijn getuigenissen en een vraaggesprek opgenomen met concrete gelovige mensen, o.a. kardinaal Simonis, over sterven, dood en eeuwig leven.

Gebruik
Het magazine is goed leesbaar en voorzien van vele illustraties. Het is geschikt voor persoonlijke geloofsverdieping en katechese, als uitgangspunt voor geloofsgesprekken en als materiaal voor toerusting van werkgroepen. En het kan bijvoorbeeld worden aangeboden bij een rouwbezoek naar aanleiding van een afscheid.

Tip voor Kerstmis!
De geloofsgemeenschappen kregen ook de uitgave Wat katholieken geloven toegestuurd. In deze uitgave van 32 bladzijden wordt op een heldere manier de kern van het katholieke geloof verwoord. De gemeenschappen kregen als tip mee het boekje beschikbaar te stellen bij de vieringen van Kerstmis. Dan bezoeken veel katholieken en religieus gevoelige mensen de vieringen in de kerken. Zij willen wellicht weten ‘waar katholieken voor staan’.

Bestellen
Licht aan de Horizon (60 blz.) kost € 3,00 (korting vanaf 10 stuks). Wat katholieken geloven kost € 2,00 (korting vanaf 20 exemplaren). Bestellen kan via het SRKK, T 030 2326909, of via E oc@rkk.nl.

Andere berichten