Tiende editie van de diocesane Vastenestafette

27 februari 2019

De diocesane Vastenestafette viert dit jaar zijn tienjarig bestaan. De jubileumeditie van de de Vastenestafette start op Aswoensdag op 6 maart in de H. Antoniuskathedraal en eindigt met de chrismaviering op 17 april 2019 in de kerk van de Heilige Willibrordus van Teteringen.

Het thema van de Vastenactiecampagne 2019 is: “Water verandert alles!”

Missiesecretaris Ben Hartmann nodigt parochies, pci’s en diaconale werkgroepen per brief uit om mee te doen met de estafette en geld in te zamelen voor de projecten van de Vastenactie. Ben Hartman: “Door een aaneenschakeling van activiteiten door ons bisdom heen willen we ook dit jaar gezamenlijk de Veertigdagentijd vormgeven en de projecten van de Vastenactie steunen.”

De Bisschoppelijke Vastenactie geeft aan: “In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht voor mensen die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij besteedt Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan projecten rondom water. We ondersteunen hiermee waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dichtbij afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon water: kinderen hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon naar school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd voor school en werk. Schoon water verandert alles!”

Parochies, pci’s en diaconale werkgroepen kunnen intekenen op één of meer van de estafettedagen van 6 maart tot en met 17 april.

Het schema van de Vastenestafette 2019 wordt gepubliceerd op de website van het bisdom. Tijdens de Vastenestafette wordt een blog bijgehouden waarin de aangemelde activiteiten als etappeplaatsen in de estafette met elkaar worden verbonden.

(Foto: Klearchos Kapoutsis)

Andere berichten