Thuisprogramma: Zegge verbonden met Lourdes

21 mei 2009

Zegge is het belangrijkste Maria-oord in Westelijk Noord-Brabant. Duizenden maken in de meimaand een bedevaart naar deze plaats. Op Hemelvaart was het traditiegetrouw bijzonder druk.

Samen op weg naar Zegge
In alle vroegte verzamelden zich ongeveer twintig pelgrims bij de St. Josephkerk in Roosendaal. Zij waren afkomstig uit de drie Roosendaalse parochies. “In de jaren zeventig vertrokken we vanuit de St. Franciscuskerk in de Kortendijk,”vertelt Henk van der Westen, één van de organisatoren. “Zr. Will van Hooijdonk en pastor Toon Hommel waren de initiatiefnemers. We liepen soms met tachtig man. Toen Cas van Beek, de zwager van zr. Will, tot pastoraal werker in de Roosendaalse Emmaüsparochie benoemd werd, keerde zijn echtgenote Lia na jarenlange afwezigheid weer in Roosendaal terug. Samen hebben we besloten dit gebruik weer op te nemen.” De Roosendalers maakten een wandeltocht door de mooie natuur die Roosendaal van Zegge scheidt. Met een kleine omweg kwamen zij juist op tijd in Zegge aan.
Daar ontmoetten zij de Rucphense familie Broos. “Wij maken jaarlijks deze tocht,” zegt Agnique Broos. “We zoeken naar een zondag in de meimaand waarop heel onze familie kan. Ondertussen wonen wij door het hele land verspreid maar op die zondag keren we terug naar onze roots. Nu doen er zelfs vrienden uit Amsterdam mee.” Op de vraag waarom ze deze pelgrimstocht maken, blijft Agnique even het antwoord schuldig. Maar dan zegt ze. “Mijn oma ging al op bedevaart naar Zegge. Wij liepen met haar mee. Wij hebben het aan onze kinderen geleerd en nu ze ouder geworden zijn, blijven ze meegaan. Zo blijft de traditie in stand.”

Verbonden met Lourdes
In de eucharistieviering van 8.00 u. maakte diaken Peter Hoefnagels een verbinding met de bedevaartgangers naar Lourdes. “Zoals velen met de bisschop naar Lourdes zijn getrokken, zijn velen in alle vroegte op pad gegaan naar Zegge, zwijgend, biddend, sprekend met elkaar en Maria. Op bedevaart gaan is je eigen levensweg lopen. Je vraagt je af: Wie ben ik? Wie heb ik ontmoet? Wie ben ik onderweg kwijtgeraakt? De gelovige gaat niet alleen. De Heer heeft hem de opdracht gegeven erop uit te trekken en te getuigen van het Evangelie. We hebben de opdracht om aan de slag te gaan en licht te brengen waar duisternis is. Onderweg bidden we: “Moeder Maria, bid voor ons.” We vertrouwen erop dat we er zullen komen. Maria is ons op deze weg voorgegaan. Vol vertrouwen antwoordde zij op de vraag van de engel: “Mij geschiede naar Uw Woord.” In dat vertrouwen vervolgen wij onze pelgrimage door het dagelijks leven, verbonden met Maria en de pelgrims naar Lourdes.”

Andere berichten