‘Thuisprogramma’ bisdombedevaart

23 maart 2009

Met een brief aan pastorale beroepskrachten, religieuzen in het Bisdom en parochies vraagt het bisdom van Breda aandacht voor het ‘thuisprogramma’ tijdens de bisdombedevaart naar Lourdes (20-28 mei).

Verbondenheid Lourdes-Breda
Het bisdom nodigt parochies en religieuze gemeenschappen thuis ten tijde van de bedevaart uit om in gebed verbonden te zijn. In de Pinksterbrief van de bisschop wordt dit jaar een noveen opgenomen, die zowel in Lourdes als thuis gebeden kan worden. Naast deze noveen wordt een intentiekaart in de Pinksterbrief opgenomen. De intentie kan worden meegegeven aan de pelgrims naar Lourdes, maar kan ook in vieringen in de eigen parochie of gemeenschap een plek krijgen.

Initiatieven in de meimaand
Er zijn meer mogelijkheden om aandacht te besteden aan Maria en de bisdombedevaart. Het is de meimaand en er bestaan er op diverse plaatsen reeds speciale vieringen, gebedsgroepen en bedevaarten rond Maria. Dit zou dit jaar ook in andere parochies speciaal vanwege de bedevaart kunnen plaatsvinden. Er kunnen vieringen plaatsvinden bij een Lourdesgrot, of de bedevaart kan op een andere manier onder de aandacht kan worden gebracht. Ook in de zondagsliturgie kan aandacht worden besteed aan de Lourdesbedevaart. In Lourdes zullen drie catecheses worden gegeven over Maria in bijbelteksten en gebeden, Geloofsmysteries aan de hand van iconen over Maria en Maria in liederen en gezangen. Ook hierbij kan een parochie of een gemeenschap mogelijk aansluiten.

Arwen Meulenbroek, projectmedewerkster van het bisdom van Breda, verzamelt de initiatieven (T 076 5223444, E ameulenbroek@bisdombreda.nl). Onderdelen uit het thuisprogramma tijdens de bedevaart zullen worden gepubliceerd op de website van het bisdom.

 

Andere berichten