Thuisprogramma 8: Mariatentoonstelling in Ovezande

28 mei 2009

In 2009 bestaat de rooms-katholieke kerk te Ovezande 150 jaar. Tijdens dit jubeljaar organiseren de parochieraad en het parochiebestuur verschillende activiteiten waaronder de tentoonstelling Maria in beeld. Deze tentoonstelling wordt gehouden in de kerk en is gedurende de hele meimaand op zondagmiddag te bezichtigen.

Emotionele waarde
“We hebben voor een Mariatentoonstelling gekozen omdat de kerk aan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart is toegewijd,” vertelt Ad Schenk, de vice-voorzitter van het parochiebestuur. "In de volksdevotie is de meimaand de mariamaand bij uitstek." Zijn echtgenote Marlies Schenk-Nelen is samen met enkele andere dames nauw betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling. “Verschillende inwoners van het dorp hebben beelden en afbeeldingen van Maria voor deze tentoonstelling ter beschikking gesteld,” vertelt Marlies Schenk. “Deze hebben voor de mensen een emotionele waarde.”

Bijzondere afbeeldingen
Ze wijst op verschillende bijzondere afbeeldingen. “Er is een achterglas schilderij van de heilige Anna, de moeder van Maria, Maria en Jezus. Dit schilderij is in de jaren vijftig van de vorige eeuw geschilderd door Barbara Baniecka, een beroemde Poolse schilderes. Het is een moeilijke kunstvorm. Er wordt op de achterkant van het glas geschilderd. De voorgrond schildert men het eerst om vervolgens de lagen te schilderen, die van de voorkant af gezien, verder weg liggen.” Ze maakt ons ook attent op 4 iconen die geschilderd zijn op zout hout dat aangespoeld is. Het hout heeft twee jaar in een waterbak gelegen om het zout eruit te laten trekken. In verband met de Lourdesbedevaart van het bisdom is een speciale Lourdeshoek ingericht. "Aan een van de Mariabeelden is een speciaal verhaal verbonden," vertelt Marlies Schenk. "Het stond op een wankele console in een huis. Toen we bijna bevrijd waren viel in de nabijheid van het huis een bom. Al het servies viel uit de kast en het glas sprong uit de ramen. Deze Madonna bleef echter staan op de wiebelige console."

Goede belangstelling
“De belangstelling voor de tentoonstelling is goed,” vertellen beiden. “Op 20 mei is de basisschool langs geweest. De leerlingen hebben met veilingkisten een soort altaarretabel gemaakt. In de kistjes zijn episodes uit het leven van Maria uitgebeeld. Tijdens zo’n tentoonstelling merk je dat de Kerk in ons dorp echt wel leeft,” benadrukken Ad en Marlies Schenk.

De tentoonstelling is te bezoeken op 31 mei (eerste Pinksterdag) van 10.30 u. tot 16.00 u. en 1 juni (Tweede Pinksterdag) van 13.00 u. tot 16.00 u. Voor verdere informatie over het jubileum zie: www.rkovezande.nl  
 

 

Andere berichten