Thuisprogramma 6: Noveen in St. Catharina

26 mei 2009

De zusters franciscanessen van Sint Catharina te Bergen op Zoom bidden elke dag de Lourdesnoveen. Zo zijn zij verbonden met de pelgrims in Lourdes.

Rustig en meditatief
Tijdens de bedevaart verzamelen de zusters zich in hun huiskamer. Ineke Jansen, de mantelzorgster voor de zusters kijkt rustig of iedereen het noveenboekje heeft. Zr. Maria, de overste, bidt voor en de zusters bidden mee. Ze zijn stil na de overwegende tekst van de bisschop en besluiten de bijeenkomst met het gebed om de heilige Geest. “De teksten zijn erg mooi,” vindt Ineke Jansen. “Het gebed is niet te lang. Sommige zusters overwegen de tekst op hun kamer.” Zo ook zr. Coenrada. “De teksten zijn kort. Op zich is dat niet erg. We hebben een aantal oudere zusters voor wie dit voldoende is. Zelf bid ik het noveengebed op mijn kamer en vul het gebed verder in. Zo bid ik in alle rust.nog een tientje van de rozenkrans”

Band met Lourdes
De zusters zijn altijd werkzaam geweest in de zorg. Ze hebben dan ook een band met Lourdes. Sommigen zijn er ook geweest. Zr. Teresita weet zich bijzonder aangesproken door de verschijning in Lourdes. “Het is geen trotse verschijning. Maria staat in Lourdes heel dicht bij de mensen. Het is een hartelijke verschijning.” Zr. Maria ging met haar moeder en broer. “Mijn broer is gehandicapt,” vertelt ze. “Thuis was hij erg druk. In Lourdes werd hij rustig. Het is opmerkelijk dat dit nog altijd doorwerkt. Wanneer de pastoor hem de Heilige Communie brengt, gaat hij naar zijn eigen kamer en verstilt hij. Sommige zusters gaan liever naar Banneux.. Dit is niet verwonderlijk. Caritas Banneux belegde haar jaarlijkse diocesane vergadering in hun klooster te Bergen op Zoom. De zusters zorgden dan voor koffie en broodjes. Verschillenden werkten als propagandiste voor Banneux en gingen als verpleegster met de zieken naar dit Belgische bedevaartsoord. Maar nu weten allen zich één met de bisdompelgrims in Lourdes.

 

Andere berichten