Thuisprogramma 5: Lourdes-catechese in Zeeland

25 mei 2009

Een kleine doch overtuigde groep gelovigen kwam op de avond van 25 mei bijeen in de pastorie van Heinkenszand. Onder leiding van dekenaal coördinator Geerten Kok bezonnen ze zich op de betekenis van Maria in de Heilige Schrift en baden zij een deel van de Lourdesnoveen.

Weg van Maria
Ze deden dat aan de hand van de catechese die René de Weerd en Ineke Leemput, beiden als diaken repectievelijk pastoraal werkster werkzaam in Breda, te Lourdes verzorgen. In hun catechese doorlopen zij zorgvuldig de verschillende etappes in het leven van Maria. Uit datgene wat de Schrift ons over Maria zegt, mogen we opmaken dat zij haar zoon op zijn weg heeft gevolgd, tot onder het kruis. Na de verrijzenis en hemelvaart van Jezus bleef Maria in het gezelschap van de apostelen en bad zij samen met hen om de komst van de heilige Geest. Maria is bij haar sterven met lichaam en ziel ten hemel opgenomen.

Vertrouwen van belang
Een van de deelnemers, Thekie Kok, was juist met haar moeder in Lourdes geweest. “Ooit, tijdens een vakantie, bezochten we met ons gezin Lourdes. We kwamen toen van de camping. Dan blijf je een buitenstaander. Nu was ik er echt als deelnemer. Ik beleefde nu alles van binnen uit.” Gezamenlijk doorliepen de deelnemers de geloofsweg van Maria en probeerden te achterhalen wat deze geloofsweg persoonlijk betekende. Zij werden geraakt door het geloofsvertrouwen van Maria. Dit geloofsvertrouwen spreekt uit de zin ‘Mij geschiede naar Uw woord’, het antwoord van Maria aan de engel Gabriël. Deze gelovige houding is ook in ons dagelijks leven van belang. “Mijn man is aannemer,” vertelde Thekie Kok. “Momenteel hebben we het, als gevolg van de crisis, niet gemakkelijk. De economische crisis is mede het gevolg van een gebrek aan vertrouwen. Vertrouwen is levensnoodzakelijk. Ook in deze situatie hebben we steun aan ons geloof. Maria heeft het ook niet altijd eenvoudig gehad. Toch is ze blijven geloven. Dit doen wij nu in haar voetspoor.”

 

 

 

Andere berichten