Thuisprogramma 3: Samenhang tussen geloof en leven

23 mei 2009

Op 31 mei zegent vicaris-generaal V. Schoenmakers om 14.30 u. de gerestaureerde Kapelberg in. Deze Mariakapel ligt tussen Roosendaal en Oud-Gastel. Ze is goed zichtbaar vanaf de A-17. Momenteel wordt de kapel gerestaureerd. Tijdens de restauratie vereren de gelovigen Maria in een container, die naast de kapel is opgesteld.

Volkse vroomheid
“Ondanks de restauratie gaan de vieringen tijdens de meimaand gewoon door,” vertelt Cas van Beek, pastoraal werker van de Emmaüsparochie in Roosendaal. “Eigenlijk hoort zo’n container wel een beetje bij de Kapelberg. Het is een volkse bedevaartplaats. Veel mensen komen vanuit hun traditie. Je moet niet altijd vragen waarom ze eigenlijk komen. Als je het vraagt zeggen ze: “Het moet, we doen het gewoon. We hebben het zo geleerd.” Tegelijkertijd merk je dat het bij deze mensen om een diep doorleefd geloof gaat. Niet iedereen kan uitdrukken wat hem of haar ten diepste beweegt en dit moet je dan respecteren. De bedevaart naar de Kapelberg wordt vaak gecombineerd met een wandeltocht of het dauwtrappen op Hemelvaart. Zo is er een relatie tussen de bedevaart en het gewone leven.”

Dauwtrappers uit Oud-Gastel
“Dit blijkt bijvoorbeeld bij de dauwtrappers uit Oud-Gastel. Zij komen elk jaar op Hemelvaart naar de Kapelberg. Ze verzamelen zich op de Markt van Oud-Gastel. Daar vertrekken ze om 6.00 u. Drumband en harmonie gaan voorop. Wanneer ze aankomen bidden ze maar daarna drinken ze op de parkeerplaats bij de Kapelberg koffie en eten ze worstenbrood. Zelf ben ik dit jaar voor de eerste keer mee gegaan. Ik merk dat het goed is dat een bedevaart gecombineerd wordt met iets als dauwtrappen. Al wandelend kom je toch bij jezelf en tot gebed,” aldus Cas van Beek. “Het is opmerkelijk dat veel jongeren meedoen. Ook zij worden aangesproken door deze vorm van geloven.”

Vieringen in de meimaand
“Met name tijdens de meimaand zijn er verschillende liturgische vieringen,” aldus Cas van Beek. “Elke avond om 19.30 u. bidden gelovigen de rozenkrans. Elke zaterdagochtend is er om 8.30 u. een viering. Afhankelijk van de beschikbaarheid van priesters is dit een eucharistieviering of een woord- en communieviering. Deze viering wordt druk bezocht. We mogen toch rekenen op 25 tot 30 deelnemers per viering. Daarnaast is er elke zondag om 14.00 u. een Mariaviering. Een kerk- of smartlappenkoor luistert deze viering op. Deze viering heeft een volks karakter. Het koor zingt elke liederen. We bidden samen en overwegen enkele gedachten rond Maria. Ondertussen lopen mensen af en aan. Ze gaan de kapel binnen, steken een kaarsje op, bidden, luisteren naar de gezangen. Het lijkt een beetje op een orthodoxe kerkdienst waar mensen tijdens de viering ook de kerk in en uitgaan. Ik vind wel dat dit bij Maria past.” meent Van Beek. “Nu voelen we ons zeker verbonden met de bisschop en onze pelgrims in Lourdes. Tijdens onze vieringen zullen we voor en met hen bidden,” belooft Cas van Beek.

.

 

 

 

 

Andere berichten