Theatervoorstelling “Maria, moeder van altijddurende bijstand”

12 februari 2007

De werkgroep Kind en Armoede, Roosendaal en omstreken, organiseert op wonesdagavond 21 februari 2007 de theatervoorstelling “Maria, moeder van altijddurende bijstand”.
De voorstelling begint om 19.30 uur in het Norbertuscollege, Lyceumlaan 10 te Roosendaal.
Belangstellenden zijn daar voor de ontvangst met koffie/thee vanaf 19.00 uur welkom.
De toegang is gratis, maar elke vrijwillige bijdrage is van harte welkom om de materiële kosten van deze avond te kunnen bekostigen. Opgave is niet nodig.

De theateravond wordt verzorgd door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Deze Stichting is een samenwerkingsverband van professionele kunstenaars en mensen in maatschappelijke achterstand en isolement. Ze werken onder het motto: cultuur als wapen tegen armoede en uitsluiting. Dit theaterstuk is tot stand gekomen en wordt uitgevoerd samen met vrouwen, die leven in achterstandsbuurten. De voorstelling wordt gespeeld door vrouwen in de bijstand op basis van hun persoonlijke levensverhalen. Eerder zou dit toneelstuk op 12 december 2005 te Roosendaal opgevoerd worden. Door ziekte van de hoofdrolspeler kon dit toen niet doorgaan.

Andere berichten