Terugkomdag gebruikers Navision

14 februari 2011

Zaterdag 5 februari 2011 organiseerde het bisdom van Breda een terugkomochtend voor de getrainde gebruikers van ledenadministratie Navision. De eerste bijeenkomst vond vorig jaar rond dezelfde tijd plaats.

De adjunct-econoom van het bisdom van Breda, Marianne Aarts, leidde de ochtend. Frans van den Hurk, administrateur van de afdeling financiën verzorgde het inhoudelijk deel terwijl Gerrit van Dieren van dezelfde afdeling aanwezig was omdat hij deel uitmaakt van het landelijk platform Navision. Er waren ongeveer 25 aanwezigen.

“We merken dat bijna alle parochies met ledenadministratie van Navision werken,” vertelt Marianne Aarts desgevraagd. “De parochies krijgen steeds meer ervaring. Dit merk je aan de vragen.” Gerrit Van Dieren licht dit toe: “Veel vragen betreffen specifieke leef/woonsituaties en hoe hier mee om te gaan in de ledenadministratie We nemen alle vragen mee naar het platform. We hopen deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Per 1 april verwachten we een aangepaste versie van de ledenadministratie.”

De nieuwe aangepaste versie van Navision zal gebruikers de keuze laten om te werken met toezeggingen en ontvangsten zónder of mét een koppeling met de financiële administratie . In het eerste geval werkt Navision vrijwel gelijk aan het ‘oude’ programma Kerkhulp, dat veel parochies in het verleden gebruikten.

Van Dieren geeft aan dat er per 1 april nog enkele verbeteringen worden verwacht zoals: telebankieren, een vereenvoudiging van het aanmaken van incasso-opdrachten, het makkelijker overzetten van de historie van de partner (bijv. bij overlijden), en meer selectiemogelijkheden..

De gebruikers kwamen bijeen in het dekenaal centrum Het Markiezaat te Roosendaal, dat zorgde voor een goede ontvangst.
 

Andere berichten