Tegen de stroom in. Geloofsgesprek met Martina Meul

26 februari 2013

Op zondag 3 maart zendt de KRO/RKK de eucharistieviering uit vanuit de kerk van de H. Aartsengel Michael te Breda. De eucharistieviering begint om 10.30 uur op Nederland 2. Voorafgaand aan deze viering is er om 10.10 uur een Geloofsgesprek. Ditmaal voert Leo Fijen dit gesprek met Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom van Breda.

In het gesprek vertelt ze over haar werk, haar geloofsgeschiedenis en haar inspiratie. Ze beseft dat haar taak niet eenvoudig is. Ze gaat tegen de stroom in. Ze legt een relatie tussen het tegendraads karakter van het geloof en de Veertigdagentijd. “Als christen ga je niet altijd mee met dat wat de maatschappij te bieden heeft. In die zin is de Veertigdagentijd een geweldige tijd die uitloopt op het Paasfeest, het voornaamste christelijke feest. De Veertigdagentijd is een periode van bekering naar God, die zelf al naar ons gekeerd staat.”

In het kader van het Jaar van het Geloof staan de geloofsgesprekken vanuit het bisdom Breda dit jaar in het kader van catechese en geloofsoverdracht. Er wordt samengewerkt met het bisdom Rotterdam.

Martina Meul in gesprek met Leo Fijen.

 

Andere berichten