Teamassistentes bezoeken Bovendonk

6 november 2013

Op woensdag 30 oktober kwamen de teamassistentes bijeen op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk voor hun jaarlijkse ontmoetingsdag.

“Het is een dag van uitwisseling en ontmoeting,” vertelt Annemiek Waij, als benoemingenfunctionaris parochiepastoraat van het bisdom belast met het contact met de teamassistentes. “De dag bestaat uit drie delen. Allereerst is er een informatief deel. Dit jaar werd dit ingevuld door Jan Brok, de studierector van zowel de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk als de Dienst Opleiding en Vorming van het bisdom van Breda. Hij verzorgde een rondleiding en liet zien wat er op Bovendonk zoal gebeurt. Hij sprak over de Priester- en Diakenopleiding en ook over het Frenckenprogramma, de toeleiding voor toekomstige priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom. Daarna was er ruimte voor onderling gesprek. We sluiten altijd af met een lunch.”

“De bijeenkomsten zijn nooit op een vaste plaats,” zegt Annemiek. “Vorig jaar waren we te gast in het bisdomkantoor. Dit jaar kozen we voor Bovendonk omdat Bovendonk een centrale plek is voor vorming en allerlei diocesane activiteiten. Het is belangrijk dat teamassistentes Centrum Bovendonk kennen en weten wat hier gebeurt.”

Waij sprak haar waardering uit voor het werk van de teamassistentes. “Ze vormen een waardevolle hulp voor pastorale teams en ze verlichten hun werkzaamheden. Omdat we het belang van deze functie inzien is er van elk vicariaat een vertegenwoordiger uit de leiding aanwezig. Diaken Egbert Bornhijm was er namens het vicariaat Middelburg en ik namens het vicariaat Breda.”

 

Andere berichten