Te veel om op te noemen: In het spoor van Benedictus…

12 september 2018

Grote evenementen werpen hun schaduwen vooruit. Dit geldt ook voor de diocesane bedevaart naar Subiaco en Montecassino die van 12 tot en met 19 oktober 2019 zal plaatsvinden. Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, organiseert een uitgebreid vormingsprogramma. “Dit doen we naast onze gewone activiteiten,” vertelt Nicole Weinberg, de coördinator van het centrum. “Het dagelijks werk gaat immers gewoon door.”

“We hebben er voor gekozen om rond de bedevaart vormingsmomenten aan te bieden, zodat de deelnemers extra bagage hebben voor het beleven van deze reis. Het voorprogramma brengt de mensen in contact met heilige Benedictus, de benedictijnse spiritualiteit en het concrete leven van de volgelingen van Benedictus. De activiteiten zijn zo opgezet dat ze ook interessant zijn voor mensen die niet aan de bedevaart willen of kunnen deelnemen. Belangstellenden kunnen de verschillende onderdelen van het programma ook onafhankelijk van elkaar bijwonen.” Nicole beklemtoont dat de avonden niet gaan over de reis zelf. “Hiervoor organiseert het bisdom speciale avonden waarop inleiders ingaan op het concrete programma van de bedevaart.”

Bijzonder bijeenkomsten op betekenisvolle locaties
Het vormingsprogramma van het Sint Franciscuscentrum is gevarieerd. Nicole Weinberg: “Er is een afwisseling van laagdrempelige activiteiten en meer gespecialiseerde onderdelen. Er zijn zangdagen, filmavonden, lezingen, kloosterbezoeken en een bezinningsdag. We streven tevens naar een goede geografische spreiding van de diverse bijeenkomsten over het bisdom, zodat iedereen er naar toe kan gaan. We kiezen, indien mogelijk, betekenisvolle locaties in het bisdom, zoals de trappistenabdij Maria Toevlucht in Zundert en de benedictinessenabdij van Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout.”

Het Sint Franciscuscentrum heeft een folder uitgebracht met een selectie van de activiteiten. Op de website van het Sint Franciscuscentrum wordt het volledige aanbod verzameld. Nicole: “Zo brengen we op 6 april een bezoek aan de abdij in Zundert en hebben we een dag rond bidden en brouwen in de Sint Paulusabdij te Oosterhout, waar nu de Gemeenschap Chemin Neuf woont, bidt en werkt. De datum van dit bezoek wordt nog bekend gemaakt via de website.”

(Foto: Ramon Mangold)

Wat betekent het om pelgrim te zijn?
Nicole noemt nog enkele onderdelen. “Op 4 oktober, de gedachtenis van de heilige Franciscus van Assisi, organiseert het Sint Franciscuscentrum de Franciscusavond. Dit is het jaarlijkse moment, waarop mensen kennis kunnen maken met het Sint Franciscuscentrum. Deze avond staat dit jaar in het teken van pelgrimeren. We willen de deelnemers laten ervaren wat het betekent pelgrim te zijn. Door te pelgrimeren kom je los van het dagelijks leven en ontstaat er ruimte voor een geloofservaring. De avond is dit jaar in Oudenbosch, waar een ‘parcours spirituel’ door de bijzondere basiliek een onderdeel is.”

Op 17 november 2018 spreekt de abdis van de Onze Lieve Vrouweabdij, zuster Martha Verstraeten, over het leven van Benedictus. “Het zal een interessante inleiding worden. Ze zal dit doen aan de hand van gouaches (een met dekkende waterverf gemaakt schilderij) van Christine van der Meer de Walcheren. We doen op die middag ook mee met het middag- en avondgebed van de Kerk, zodat we ook iets ervaren van de benedictijnse manier van leven in het klooster. De benedictijnen hebben een grote rol gespeeld bij de bevordering van de gregoriaanse muziek. Daarom verzorgt medewerker kerkmuziek Jan Schuurmans avonden over het gregoriaans.”

En noteer ook…
Volgens Nicole belooft met name ook 18 mei 2019 een hele speciale dag te worden. “We komen dan samen op het Bredase Begijnhof. Daar is een ochtend rond de benedictijnse abdis Hildegard van Bingen. We streven dan naar een ‘totale ervaring’ van haar leven en werken door een lezing, muziek, brood en een bezoek aan de kruidentuin van het Begijnhof.”

De vormelingen maken op 27 oktober 2018 tijdens de diocesane vormelingendag ‘Lopend Vuurtje’ kennis met de benedictijnse manier van leven en werken. “Er is eigenlijk te veel om op te noemen,” besluit Nicole Weinberg haar overzicht.

 

Andere berichten