Tarieven 2008 verzonden naar parochies

14 december 2007

Het bisdom Breda heeft de tarieven voor parochies voor 2008 bekendgemaakt en verzonden naar parochies. Er zijn geen belangrijke wijzigingen opgetreden ten aanzien van de tarieven van 2007. De bedragen zijn opgehoogd om gelijke tred te houden met de inflatie.

Betrokkenheid vormgeven
Mensen die geen parochiebijdrage betalen, of minder dan het minimumbedrag dat daarvoor staat, wordt bij het doopsel, de eerste communie of het vormsel gevraagd alsnog deel te gaan nemen aan die parochiebijdrage. Als men hier niet voor kiest, wordt eenmalig het tarief van een jaar parochiebijdrage gevraagd.
“Het is niet zo dat we mensen vragen om te betalen voor het sacrament. We vragen mensen om hun betrokkenheid op de Kerk uit te drukken op het moment dat ze er een relatie mee aangaan. Als ze kiezen voor een sacrament kiezen ze ervoor om die relatie aan te gaan met de Kerk,” licht de econoom van het bisdom, Gerard de Rooij, toe.
Door een kind te laten dopen wordt het opgenomen in de kerkgemeenschap. Bij de eerste communie en het vormsel wordt de relatie met de Kerk opnieuw bevestigd en verdiept. “In die lijn vragen wij mensen om hun betrokkenheid op de Kerk ook heel concreet te laten blijken door kerkbijdrage te betalen,” aldus De Rooij.

Goede resultaten
“In de jaarcijfers van het bisdom Breda tekent zich over 2006 opnieuw een positieve lijn af. De inkomsten uit kerkelijke diensten van parochies zijn opnieuw toegenomen. We zien dat mensen bereid zijn om die kerkbijdrage te betalen.”
Overigens blijkt hetzelfde uit onderzoek rond de Actie Kerkbalans. Veel actief participerende kerkleden en veel mensen die onder de noemer ‘randkerkelijk’ worden geschaard blijken zeker een jaarlijkse kerkbijdrage te willen betalen.
Met drie dekenale bijeenkomsten rond Kerkbalans Nieuwe Stijl die recent plaatsvonden hoopt De Rooij parochies te stimuleren de Actie Kerkbalans een nieuwe impuls te geven. “Daarmee kunnen de parochies, naast de inkomsten uit kerkelijke diensten, ook die andere inkomstenpost ophogen. Dat is van het grootste belang voor de voortgang van het pastoraat in de parochies van het bisdom.”

“Mensen mógen meer geven”
“De jaarlijkse gezinsbijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De minimumbijdrage, van een gezin met een minimuminkomen, is € 100,- ,” vertelt de econoom. Met gevoel voor understatement: “De gemiddelde gezinsbijdrage in het bisdom Breda is van dien aard dat een stijging mogelijk moet zijn. Mensen mógen meer geven dan die € 100,-.”

Tarieven
De tarieven zijn per post toegestuurd aan parochiebesturen in het bisdom en kunnen door de besturen ook worden gedownload vanaf het extranet van het bisdom. Besturen die daar nog geen inlogcode voor hebben kunnen deze aanvragen bij Monique van Delft, mvdelft@bisdombreda.nl.

Andere berichten