Taizé in Breda heeft nieuw onderkomen

19 november 2006

Al enkele jaren komt de Taizé-groep Breda bij elkaar in de Begijnhofkerk aldaar. Onlangs werd bekend dat zij op zoek moesten naar een nieuwe locatie. De paters kapucijnen zijn bereid gevonden deze groep te ontvangen en hun koorkapel voor hen open te stellen.

Op 17 december 2006 komt deze groep voor de eerste maal samen in het klooster van de kapucijnen. Het is een bijzonder moment voor deze groep. Zij nodigt jongeren uit de wijde omtrek uit om zich bij deze bijeenkomst aan te sluiten en te vieren dat zij een nieuwe plaats gevonden heeft. Jongeren tot 30 jaar zijn vanaf 17.00 u. welkom in het Franciscaans

Ontmoetings Centrum, Nijverheidssingel 391 te Breda. Eerst wordt samen met de jongerengroep van Breda-Oost/Teteringen een feestelijke maaltijd genoten. Daarna is er een gebedsdienst in de sfeer van Taizé. Men kan zich voor de maaltijd opgeven bij Sandra (tel. 06-14926423).

Het bisdom Breda kent een diepe verbondenheid met de spiritualiteit van Taizé. In 1977 bezocht Frère Roger Schutz Breda in het kader van de "Pelgrimage van de hoop". Hij werd toen ontvangen door bisschop Ernst. Ongeveer 10.000 jongeren deden toen mee aan deze ontmoeting. Later in 2003 vond in het kader van het bisdomjubileum een Taizé-ontmoeting in Breda plaats. Broeder Alois, de huidige prior, ontving in het voorjaar van 2006 de Four Freedoms Award te Middelburg. In dat kader namen 800 jongeren deel aan het georganiseerde Taizégebed. Jaarlijks vindt er een reis naar deze bijzondere plaats in Bourgondië plaats. Nu treffen de jongeren reeds voorbereidingen voor een reis in mei 2007. Het jongerenplatform van het bisdom Breda steunt de verschillende Taizé-groepen in het bisdom van harte

Andere berichten