Synode over het gezin komende zondag van start

4 oktober 2014

Komende zondag, 5 oktober, gaat in Rome de Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode van start met als thema “De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie”. Voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie neemt de voorzitter, kardinaal Eijk, deel aan de synode.

Net als aan alle andere voorzitters is hem verzocht de tekst van zijn bijdrage tijdens de synode op voorhand aan de Secretaris-Generaal van de synode toe te sturen. De synode begint met verspreid over de dagen meerdere plenaire sessies waarbij alle deelnemers debatteren aan de hand van een afgebakend thema, altijd gerelateerd aan de pastoraal rond huwelijk en gezin. Ter voorbereiding is verder eerder dit jaar een werkdocument verschenen, waarin onder meer antwoorden van de eind vorig jaar rond gestuurde vragenlijst zijn verwerkt. Dit document geeft zo een inzicht in wat wereldwijd speelt in het pastoraat rond huwelijk en gezin en de uitdagingen waar pastorale teams op dit gebied voor staan. De in dit werkdocument aangestipte onderwerpen komen terug in de te bespreken thema’s op de synode. Na de plenaire sessies staan er ook gespreksronden in kleinere groepen op het programma. 

Op de laatste dag van de synode, zondag 19 oktober, zal paus Paulus VI worden zaligverklaard.

De Nederlandse bisschoppen hebben gevraagd om gebed voor de synode. Zie op deze website: ‘Gebed voor Synode over het Gezin’: klik hier)

Zie ook de website van de Kerkprovincie: www.rkkerk.nl/nieuws.php?id=174.

(Bron: www.rkkerk.nl)

 

Andere berichten