Suryana treedt op voor prinses Beatrix

24 januari 2018

De Syrische band Suryana verzorgde op 22 januari 2018 een optreden tijdens de manifestatie ‘In vrijheid verbonden’. De bijeenkomst vond plaats in Utrecht. Prinses Beatrix bevond zich onder de aanwezigen. Vanuit de rooms-katholieke Kerk was Berry van Oers betrokken bij de organisatie van de manifestatie. Hij is stafmedewerker voor interreligieuze dialoog op het secretariaat van de kerkprovincie. Berry van Oers woont in Chaam en kent op deze manier Jochem van Velthoven die kapelaan in Chaam is.

Jochem van Velthoven was nauw betrokken bij de oprichting van Suryana. Hij kwam in contact met de Syrische muzikanten via Fatin Mattey-Eshaw, projectmedewerkster van het project ‘Vluchtelingen voor Vluchtelingen’. “Het gaat om een groep Syrische christenen,” vertelt Fatin. “In Syrië luisterden zij kerkelijke vieringen en feesten op. Een jaar geleden ontmoette ik Ibrahim. Hij was gevlucht uit Damascus. Hij speelde daar in een orkest. Hij wilde een orkest oprichten omdat hij het muziek maken miste. We speurden een aantal van zijn collega-musici op en zijn met de band begonnen. Vorig jaar, op de zaterdag voor Palmzondag, trad de band voor de eerste keer op voor de H. Antoniuskathedraal in Breda.”

Kapelaan Van Velthoven komt uit Dorst. Door zijn toedoen kreeg Suryana instrumenten in bruikleen van de fanfare uit Dorst. De band repeteert twee keer per maand in Breda. “Door deze band vergeten de leden dat ze gevlucht zijn,” vertelt Jochem. “Het is geweldig dat ze hier mochten optreden.” Prinses Beatrix genoot van het optreden en sprak het orkest toe. “Goed gedaan,” zei ze.

In Vrijheid Verbonden is een samenwerkingsverband van religies en levensbeschouwingen in Nederland. De eerste presentatie was in 2005, bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Dit jaar was prinses Beatrix aanwezig vanwege haar tachtigste verjaardag. Prinses Beatrix viert deze op 31 januari 2018. Dit jaar was het thema van de bijeenkomst: Een zorgzame samenleving.

Een optreden van Suryana op Palmzondag 2017 voor de H. Antoniuskathedraal in Breda.

 

Andere berichten