Surinaamse diakens te gast op Bovendonk

12 september 2017

Van 10 tot en met 25 september komen drie diakens van het bisdom Paramaribo naar Bovendonk. Zij nemen deel aan een Voortgezette Pastorale Vorming. Oud-vicaris-generaal Vincent Schoenmakers coördineert het programma in samenwerking met de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. “Er zijn al langere tijd goede banden tussen het Bisdom Breda en het Bisdom Paramaribo,” vertelt Vincent Schoenmakers.

In de jaren 2005-2010 was diaken Co van Bekkum van het Bisdom Breda pastoraal werkzaam in het Surinaamse bisdom. De toenmalige bisschop van Paramaribo, mgr. De Bekker, vroeg hem om zich in te zetten voor de (voortgezette) vorming van vrijwilligers in het pastoraat. Zo was hij werkzaam als teamleider van het Centrum voor Geloof, Cultuur en Communicatie. Vincent Schoenmakers: “Co van Bekkum ontwikkelde met name een driejarige cursus voor vrijwilligers in het pastoraat. Daarvoor was grote belangstelling, ook van jongere mensen, van leraren en leraressen ook op scholen. Een probleem was om voor deze kadercursus op hbo-niveau docenten te vinden. Het bisdom Paramaribo kon daar maar gedeeltelijk in voorzien. Daarom zijn meerdere docenten ‘ingevlogen’ vanuit Nederland, ook van ons bisdom. Als zodanig hebben Jan Brok, Ben Hartmann en ikzelf meerdere jaren achtereen daar colleges gegeven.”

Bisschop De Bekker wilde het diaconaat ook graag in Suriname gestalte geven. Zo is in het bisdom Paramaribo het pastoraat verrijkt met de inzet van ongeveer een zestal diakens. De huidige bisschop van Paramaribo, bisschop Choennie, wil de diakens graag een Voortgezette Pastorale Vorming geven. Hij deed een beroep op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, na een aanbod daartoe van Mgr. Liesen en rector Norbert Schnell.

De drie diakens die deelnemen aan het programma zijn Sonny Waterberg, Guillaume Karsters en Lito Alantee. Ze werden op 19 november 2011 diaken gewijd en zijn rond de 60 jaar oud.

De Sint Petrus en Pauluskathedraal in Paramaribo is geheel van hout en werd gebouwd tussen 1883 en 1887. (Foto: Ramon Mangold)

Vincent Schoenmakers licht toe dat er een gevarieerd programma is opgezet. Er zijn colleges ecclesiologie en colleges over het wezen en taak van het diaconaat. De diakens hebben een gesprek met bisschop Liesen. Ze bezoeken parochies waar diakens werkzaam zijn (diaken Jan Foesenek, diaken Peter Hoefnagels) en het Cambreurcollege in Dongen, waar diaken Titus Frankemölle rector is. Er zijn diaconale bezoeken aan De Loodsen in Antwerpen en het Annahuis in Breda. In het kader van communicatie is er een mediatraining met communicatieregisseur Daphne van Roosendaal. De diakens spreken met bisschoppelijk gedelegeerde Geerten Kok over kerkopbouw. Met kapelaan Jochem van Velthoven spreken zij over catechese en jongerenpastoraat. Ook nemen ze deel aan colleges van een studieweekend op Bovendonk en ontmoeten zo priester- en diakenstudenten.

Vincent Schoenmakers: “Er kan van dit bezoek en van deze uitwisseling tussen de bisdommen Breda en Paramaribo veel wederzijdsheid uitgaan. De vraag komt zeker ook aan de orde wat wij van hen in Paramaribo kunnen leren We spreken daar met hen over met diaken Co van Bekkum.”

De diakens zullen ook een bezoek brengen aan het centrum Peerke Donders in Tilburg. De zalige Petrus Donders werd geboren in 1809 in Tilburg en stierf in 1887 in Suriname. Hij werd begraven op de leprakolonie Batavia, waar hij voor de zieken en stervenden had gezorgd. In 1900 werd hij herbegraven in de kathedraal van Paramaribo. De jongeren die vanuit het Bisdom Breda en het Bisdom Rotterdam in 2013 naar de Wereldjongerendagen reisden, bezochten zijn graf in de kathedraal en bezochten ook Batavia.

Petrus Donders werkte en stierf op Batavia. (Foto’s: Ramon Mangold)

 

Andere berichten