Succesvolle afronding van het project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’

23 juni 2018

Op vrijdag 22 juni presenteert Fatin Mattey-Eshaw voor enkele tientallen betrokkenen de resultaten van het project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’. Het is de afronding van het project waaraan ze twee jaar lang met grote intensiteit aan heeft gewerkt (1 augustus 2016 tot 31 juli 2018). Het project werd bij het Bisdom Breda uitgevoerd binnen het Sint Franciscuscentrum.

In twee jaar is veel tot stand gebracht, vertelt Fatin tijdens haar presentatie in de ruimte bij de Michaelkerk in Breda. Het eerste jaar van het project concentreerde zich vooral op de directe materiële en immateriële nood. Het tweede jaar stond sterk in het teken van verdere integratie. Vluchtelingen die al sneller hun weg in onze samenleving gevonden hadden, konden nu anderen hierbij helpen.

Diaken Egbert Bornhijm was lid van de stuurgroep die het project begeleidde. In een korte toespraak benadrukt hij: “Voor het contact met de mensen die net in Nederland aankwamen, is het ontzettend belangrijk geweest dat Fatin de Arabische cultuur en de taal kent. Er sloten zich Nederlanders bij haar aan, die de helpende hand kwamen bieden. En zo lukte het steeds beter mensen elkaar te laten ontmoeten en elkaar te verrijken.”

Aan het eind van haar presentatie bedankt Fatin allereerst Jezus. Daarna spreekt ze haar dank uit aan bisschop Liesen en ook aan Kansfonds en Kerk in Nood. Beide fondsen hebben dit project financieel mee mogelijk gemaakt. Tot alle aanwezigen zegt ze: “Iedereen die heeft geholpen, wil ik heel erg bedanken. Jullie maken het project succesvol.”

Bij de afronding van het project verschijnt een speciale uitgave van het bisdom magazine ‘Herbergzaam van hart: Over het opvangen en integreren van vluchtelingen’. Fatin biedt bisschop Liesen het eerste exemplaar aan van het blad. Daarna spreekt de bisschop enkele woorden tot Fatin en haar man Yousouf. Hij vertelt over het grote geloof, waarmee zij destijds in Nederland zelf een nieuwe start maakten, nadat ze waren gevlucht uit Irak. “Fatin heeft een hart dat herbergzaam is, waar ruimte is voor de ander en liefde voor de naaste, ondanks moeilijkheden die je zelf hebt ervaren en pijn over afstand tot familie en geweld.”

“Als het gaat over het project zou ik nu niet meer willen spreken over ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’,” vertelt de bisschop. “We zijn hier samen en met elkaar. Er is maar één manier waarop ik het woord ‘vluchteling’ nog zou willen gebruiken, maar dan gaat het over Nederlanders. Wij Nederlanders hebben soms de neiging om te vluchten en weg te duiken als er nood is. Maar wij kunnen niet vluchten en niet doen alsof jullie niet bij ons zijn. We kunnen ons niet terugtrekken in de veiligheid van onze vergaderkamer of ons computerscherm. We moeten elkaar ontmoeten en samen dingen doen.”

“We zijn samen de Kerk van God hier in Nederland. In de Bijbel lezen we dat God zijn volk in de eeuwen samen heeft gebracht, en dat dit heel divers was. En Hij brengt nog steeds zijn volk samen. Dat is wat ons ten diepste verbindt: we doen mee met wat God begonnen is. Hij neemt het initiatief. Dat is ook wat Fatin en haar man hebben gedaan: meedoen met wat God aan het doen is. Niet bang zijn, want je kunt meer dan je denkt. We zijn rijker geworden door dit project dat Fatin deze jaren heeft geleid. We hebben er broers en zussen bij gekregen.”

Tot slot wordt een Marialied gezongen. Daarna zijn er Irakese en Syrische hapjes.

Fatin Mattey-Eshaw is in gesprek over een nieuw project, dat bij een andere instelling dan het Bisdom Breda vorm zal krijgen.

 

Andere berichten