Studiemiddag: ‘Burgerschapsvorming op katholieke scholen’

12 juli 2019

Na het grote succes in 2018 organiseert de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) in 2019 opnieuw een studiemiddag over burgerschapsvorming. Op 18 september aanstaande wordt in het Sint-Janslyceum te ’s-Hertogenbosch het gesprek gevoerd over dit essentiële onderdeel van het onderwijs. Deze studiemiddag is bedoeld voor iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in de katholieke schoolwereld. Mgr. dr. Jan Hendriks verzorgt als bisschopreferent voor het katholiek onderwijs de inleiding op de middag.

Burgerschapsvorming
Vanuit de overheid is het verplicht dat scholen aandacht hebben voor burgerschapsvorming. Dat zegt Stan van Ommen, bisschoppelijk gedelegeerde voor katholiek onderwijs van het Bisdom Breda. Hij ziet dat scholen en schoolbesturen het weliswaar noemen in hun visie en beleid, maar vaak worstelen om het katholieke ervan als zodanig te benoemen. Van Ommen: “Burgerschapsvorming als plicht van een school heeft op de eerste plaats te maken met het scheppen van een goed pedagogisch klimaat. Katholiek gezien staat dit ten dienste van de intellectuele, sociale en levensbeschouwelijke ontwikkeling van het kind. Zo kan het kind zich ontplooien als goede burger: open voor dialoog, maar niet bang voor discussie; en als kind van God: gevormd in barmhartigheid, opkomend voor rechtvaardigheid.”

Sprekers tijdens de studiemiddag
De studiemiddag belicht het thema van verschillende kanten: wettelijke eisen en de huidige stand van zaken, de theologie, en ervaringen uit het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Tijdens de studiemiddag delen experts uit het veld hun visie over burgerschapsvorming. Zo geeft Anne Bert Dijkstra, hoogleraar aan de UvA en coördinerend onderwijsinspecteur voor sociale kwaliteit, een overzicht van de wettelijke eisen en schetst hij het huidige burgerschapsonderwijs. Lieven Boeve, hoogleraar aan de KU Leuven en directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zal laten zien hoe men in België gestalte geeft aan burgerschapsvorming.

Daarnaast zijn er presentaties uit de praktijk van docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs. Lea Gulikers, docent aan het Eckartcollege te Eindhoven, en Peter Burgers, docent aan Gymnasium Beekvliet te Sint-Michielsgestel, laten zien hoe morele vraagstukken en dilemma’s perfect passen binnen bestaande curricula. Vanuit het basisonderwijs wordt een presentatie verzorgd met concrete voorbeelden hoe burgerschapsvorming in het Primair Onderwijs gestalte krijgt. Ze blijkt een waardevolle impuls aan school- en onderwijsontwikkeling te bieden.

Meer informatie en aanmelding via NKSR.

(Afbeelding: De school van Athene)

Andere berichten