Studiejaar jaar Bovendonk geopend

30 augustus 2008

Bisschop Van den Hende opende op 29 augustus het studiejaar 2008-2009 van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (PDOB) met een eucharistieviering in de kapel van Centrum Bovendonk te Hoeven. Tijdens deze viering ontvingen Philippe van Tichelen en Egbert Bornhijm de aanstellingen tot lector en acoliet.

Van Tichelen is priesterstudent van het bisdom Antwerpen, Bornhijm is pastoraal werker in de Christoffelparochie in de regio Halsteren. Hij hoopt tot diaken van het bisdom Breda gewijd te worden. De aanstellingen tot lector en acoliet gaan vooraf aan de diakenwijding.

Jubileum
“Het komend studiejaar heeft een bijzonder karakter,” vertelt Jan Brok, de studierector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. “De opleiding bestaat 25 jaar. Op 31 oktober 2008 is er een jubileumsymposium over roeping en werving van priester- c.q. diakenkandidaten vanuit identiteit en met aandacht voor diocesane spiritualiteit. Aartsbisschop W. Eijk van Utrecht en prof. dr. J. Wissink, hoogleraar praktische theologie aan de Faculteit van Katholieke theologie te Utrecht, verzorgen inleidingen over deze thematieken. Hierna kunnen deelnemers verschillende workshops bezoeken.”
Tijdens het symposium vindt de presentatie plaats van een wervende informatiecampagne over roeping.

“Daarnaast organiseren we verschillende andere activiteiten,” vervolgt Brok. “Op zaterdag 18 april 2009 vindt er een informatiedag plaats voor hen die als priester- of diakenkandidaat onze opleiding willen volgen.”
Inmiddels zijn ook de data bekend van de reis naar Rome die de studenten van Bovendonk ondernemen in het kader van het jubileum. Jan Brok: “We gaan van 28 april tot 5 mei 2009 met staf en studenten van de opleiding naar Rome. Aan deze reis nemen ook alle priester- en diakenkandidaten van het bisdom Rotterdam en alle priesterkandidaten van het bisdom Antwerpen deel. "
Op zondag 7 juni 2009 organiseert de opleiding een open dag waar iedereen welkom is.

Zie voor het jubileumprogramma ook het bericht van 5 juli 2008 op deze site: Aankondiging: jubileumjaar Priester- en diaken-opleiding Bovendonk

Studenten Bovendonk
De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk telt momenteel zestien studenten waarvan vier nieuwe eerstejaars.
-Het bisdom Breda heeft vier studenten op de opleiding waarvan twee priesterkandiaten en twee diakenkandidaten. Daarbuiten studeren twee priesterkandidaten op de Faculteit Katholieke Theologie te Utrecht. Zij wonen in het Ariënskonvikt.
– Vanuit het bisdom Rotterdam studeren vijf personen op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Van hen bereiden zich drie personen voor op de priesterwijding en twee op de diakenwijding.
– Het bisdom Antwerpen heeft vier priesterkandidaten op de opleiding
– Vanuit het aartsbisdom Utrecht studeert één priesterkandidaat op de Priester- en diakenopleiding Bovendonk.
– Twee priesterstudenten behoren tot een orde of congregatie (capucijnen en salvatorianen)

 

Andere berichten