Studiedag Liturgie 2012 over liturgie en de sociale leer van de Kerk

1 februari 2012

De jaarlijkse Studiedag Liturgie op dinsdag 6 maart legt dit jaar de verbinding tussen liturgie en de sociale leer van de Kerk. De diocesane commissie voor liturgie, die de dag organiseert, koos voor het thema ‘Ite, missa est’.

‘Ite, missa est’ zijn de slotwoorden van de eucharistie. Deze woorden vormen de wegzending, een zending naar de wereld met de opdracht werk te maken van het christen zijn in deze wereld.

In de ochtend zijn er twee inleidingen. Diaken dr. Fred van Iersel, diocesaan functionaris voor de sociale leer van de Kerk, houdt een lezing over het thema ‘‘Laat je leven een afspiegeling zijn van je doopsel’. In deze lezing zal hij ingaan op welke wijze je als gelovige diaconaal bezig kunt zijn in parochie en samenleving.

Z.E.H. Joris Polfliet benadert in een tweede lezing, waarin ook de parochiepraktijk aan de orde komt, de relatie tussen liturgie en sociale leer vanuit de eucharistie. Joris Polfliet is algemeen secretaris Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ, vergelijkbaar met de NRL).

In de middag zijn er vijf werkwinkels en er is een boekenmarkt.

Voor meer informatie download de folder, klik hier.

 

Andere berichten