Studentenpastoraat in het Bisdom Breda

13 juli 2017

Rector Schnell van Bovendonk wordt als parochievicaris toegevoegd aan het pastoraal team van de parochie Breda Centrum. De benoeming is van een beperkte omvang en gaat in per 1 juli 2017. Rector Schnell zal gaan samenwerken met plebaan De Koning. Hij krijgt daarbij een bijzondere opdracht met betrekking tot de vormgeving van het studentenpastoraat.

Enkele jaren geleden werd de H. Paulus Parochie opgericht als personele parochie voor studenten in het Bisdom Breda. Na de priesterraad en het kathedraal kapittel gehoord te hebben, heeft bisschop Liesen deze studentenparochie opgeheven per 1 juli 2017.

Rector Schnell zal het studentenpastoraat vanuit de kathedrale parochie vorm gaan geven. Hij combineert zijn werkzaamheden met het rector zijn van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en de Dienst Opleiding en Vorming van het bisdom.

Rector Schnell geeft aan uit te zien naar het werken met studenten en het pastoraal werk in de parochie Breda Centrum: “In het verleden heb ik in de binnenstad van Utrecht ook al in het studentenpastoraat gewerkt. De behoefte bij studenten om over geloof te kunnen spreken en geloofservaringen te kunnen delen is groot. Ik hoop er een vruchtbare bijdrage aan te kunnen leveren.”

Rector Schnell. (Foto: Johan Wouters)

 

Andere berichten