Stille Omgang 2020

7 februari 2020

Op de avond van 21 maart 2020 komen duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, om daar de jaarlijkse Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. Vanuit de vicariaten van het Bisdom Breda worden er bussen ingezet om er gezamenlijk aan te kunnen deelnemen.

Stille Omgang?
Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent deze naam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds 1345 een eucharistisch wonder wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang.

Uniek aan de tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als tochtgenoot.

Jongerenprogramma
Opvallend is de deelname van veel jongeren aan de Stille Omgang. Op 21 maart 2020 vindt in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam een apart jongerenprogramma plaats.

Downloads


Opstapplaatsen en aanmelding

Vanuit de vicariaten Breda en Middelburg worden bussen ingezet om gezamenlijk naar Amsterdam te reizen. Opgave hiervoor kan door middel van een e-mail aan een van de vicariaten: vic.breda@bisdombreda.nl of vic.middelburg@bisdombreda.nl. Kosten voor deelname (inclusief broodjes) bedragen € 27,50 per persoon. Zie de posters (downloads) voor meer informatie.

Vicariaat Breda:
18.30 uur: Opstapplaats H. Moeder Godskerk te Roosendaal
19.00 uur: Basiliek H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch
19.15 uur: NS-station te Etten-Leur
19.30 uur: Hotel Princeville te Breda
20.15 uur: De Pontonnier te Keizersveer, vertrek naar Amsterdam
22.00 uur: Feestelijke viering van de Eucharistie in de Obrechtkerk

Vicariaat Middelburg
18.30 uur: Opstapplaats H. Willibrorduskerk te ‘s-Heerenhoek
19.00 uur: Opstapplaats sporthal Gageldonk te Bergen op Zoom
19.15 uur: Touringcar vertrekt richting Amsterdam
22.00 uur: Feestelijke viering van Eucharistie in de Obrechtkerk

(Afbeeldingen: campagneposters van de vicariaten Breda en Middelburg)

 

Andere berichten