Stichting restauratie Bovendonk opgericht

13 november 2006

Op 25 oktober 2006 is de Stichting Restauratie Bovendonk opgericht. Deze stichting zet zich in om de gebouwen van het conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven te behouden.

De Stichting Restauratie Bovendonk stelt zich ten doel om fondsen te werven ten behoeve van het groot onderhoud, de herstelwerkzaamheden te initiëren en de vooruitgang van de werkzaamheden te communiceren naar de betrokkenen. De stichting werkt onder toezicht van ‘de Commissie Fundraising.” Hiervan maken de economen van de bisdommen Rotterdam en Breda, de algemeen overste van de zusters Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal en een jurist deel uit.

Bovendonk neemt een unieke plaats in binnen de Nederlandse architectuurgeschiedenis. De neo-gotische gebouwen zijn in 1905 ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers. Kenners beschouwen het als een weinig bekend hoogtepunt in zijn oeuvre. Tot 1967 was Bovendonk in gebruik als grootseminarie voor het bisdom van Breda. Na sluiting raakte het gebouw in verval. In 1979 namen de priester Toon Hommel en zr. Will van Hooijdonk samen met enkele bekenden het initiatief om in deze gebouwen een franciscaanse communiteit te vestigen. Hiermee begon het herstel van het complex. Door gebrek aan financiële middelen kon het achterstallig groot onderhoud slechts gedeeltelijk weggewerkt worden. Momenteel wordt het groot onderhoud begroot op € 5,2 miljoen

Sinds 1983 is er de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk gevestigd en sedert enige jaren de Dienst Opleiding en Vorming van het bisdom Breda. Daarnaast wordt het gebouw geëxploiteerd door het Conferentiecentrum Bovendonk. Door dit gebruik is het sinds kort mogelijk om het dagelijkse onderhoud te financieren, maar kan er niet ingelopen worden op het achterstallige onderhoud.
Door het multifunctionele karakter heeft Bovendonk een ruimere functie gekregen naar de samenleving toe. Zowel op cultureel als op sociaal gebied verwerft Bovendonk zich een plaats in de maatschappij.

Web-site: www.bovendonk.nl/fundraising/nl

Andere berichten