Sternsingen in Breda

27 november 2016

Op 8 januari 2017 zal een groep kinderen, verkleed als de drie koningen, naar een bejaardenhuis gaan om aldaar driekoningenliederen ter gehore te brengen.

De traditie van het driekoningenzingen is ‘overgewaaid’ uit Duitsland. Op het feest van Driekoningen trekken hele groepen als koning verklede kinderen door de straten. Geleid door een ster bellen ze bij de mensen aan, zingen een Driekoningenlied en ontvangen een geldelijke gave. In ruil hiervoor krijgen de volwassenen een huiszegen met daarop de tekst: ”Christus mansionem benedicat” (Christus zegene het huis). De opbrengsten van het Driekoningenzingen zijn bestemd voor een missionair doel.

In Duitsland is deze traditie een groot succes en jaarlijks nemen er veel kinderen aan deel. Nog onbekend in Nederland is er nu een initiatief gestart om ook het driekoningenzingen in ons bisdom van Breda te initiëren. Vanuit de parochie van de Heilige Familie, samen met het project Nieuwe diaconie in de Nieuwe parochie, is het idee ontstaan om van deze activiteit een diaconale activiteit te maken.

Daarom zal op 8 januari een driekoningenviering gehouden worden in de parochie waarbij een bijzondere aandacht wordt geschonken aan dit feest. Vervolgens worden de ‘koningen’ gezegend en uitgezonden naar het verzorgingshuis om te gaan zingen. Na afloop van het zingen zullen de kinderen het opgehaalde geld weer terugbrengen naar de kerk en het als gaven aanbieden.

Andere berichten