Startbijeenkomsten Vastenaktie voor parochies in scholen

20 november 2009

Eind november en begin december vinden de startavonden van de Vastenaktie plaats. Voor deze avonden worden parochies en scholen uitgenodigd. Komend jaar is bijzonder, omdat de Bisschoppelijke Vastenaktie in 2010 het 50-jarige jubileum viert. Het bisdom van Breda besteedt daarom extra aandacht aan de vasten en organiseert een vastenestafette die het hele bisdom door zal gaan.

Praktische informatie
Op de startavonden wordt praktische informatie gegeven over de vastenestafette. Ook wordt het informatiemateriaal voor parochies en scholen gepresenteerd. Hiervoor zal Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs aanwezig zijn. Daarnaast zal er volop informatie worden gegeven over het hoofdproject van de Vastenaktie in Malawi. Er is iemand aanwezig uit het bisdom die in november Malawi bezocht.

Malawi: klimaat en mensen
De Vastenaktie gaat in 2010 over boerengezinnen en gemeenschappen in Malawi. De Vastenaktie benadert de problematiek van klimaatverandering niet vanuit de invalshoek van natuur en milieu, maar als een kwestie die gaat over mensen: klimaatverandering raakt ons allemaal, maar niet allemaal gelijk. Vastenaktie werkt samen met CADECOM (Catholic Development Commission), de katholieke commissie voor noodhulp en ontwikkeling. Dit is de ontwikkelingstak van de Katholieke Kerk in het Afrikaanse land.

Data en locaties van de starbijeenkomsten

  • Dekenaat Het Markiezaat: dinsdag 24 november van 19.30-21.30 uur in het dekenale centrum in Roosendaal, Rector Hellemonsstraat 1, T 0165 593180.
  • Dekenaat De Baronie: maandagavond 30 november van 19.30-21.30 uur in het parochiecentrum in Breda Noord, Belgiëplein 6, T 076 5873482.
  • Dekenaat Zeeland (regio West-Zeeuws Vlaanderen): dinsdag 1 december van 19.30-21.30 uur in het pastoraal centrum aan het Eligiusplein 17 in Oostburg.
  • Dekenaat Zeeland (regio de Bevelanden en Schouwen-Duiveland): woensdagavond 2 december van 19.30-21.30 uur in de Magdalenazaal te Goes, Singelstraat 9.

Meer informatie over de vastenestafette klik hier

De Bisschoppelijke Vastenaktie
De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland werd vijftig jaar geleden opgericht door de Nederlandse bisschoppen. In opdracht van de stichting voert Cordaid jaarlijks de campagne Vastenaktie, in nauwe samenwerking met de bisdommen en parochies.

Andere berichten