Startavonden Vastenaktie

7 december 2009

Op 24 november, 30 november, 1 en 2 december vonden in de diverse dekenaten de startavonden voor de Vastenaktie plaats. Diaken Peter Hoefnagels en Benedict Laval, van het bisdom van Breda, en leden van de projectgroep presenteerden het project en de vastenestafette. Connie van Uden en Betsy Thijssen, die Malawi in november bezochten, vertelden over hun ervaringen in het land. Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs, toonde het projectmateriaal voor scholen.

In 2010 krijgt de Vastenaktie een speciaal accent. De Bisschoppelijke Vastenactie bestaat dan vijftig jaar. Landelijk wordt geld ingezameld voor één project in Malawi. Het bisdom van Breda sluit hierbij aan door de organisatie van een vastenestafette.

Veertigdagentijd: vastenestafette
P. Hoefnagels legde in Roosendaal de bedoeling van de vastenestafette uit. “De veertigdagentijd kent drie pijlers, het lichamelijk vasten, het gebed en de dienst aan de naasten. We nodigen parochies uit gedurende één dag van de veertigdagentijd een activiteit te organiseren waarbij deze drie aspecten van de veertigdagentijd aan bod komen. Als verschillende parochies in het bisdom op een verschillende dag een evenement organiseren, ontstaat er een keten van activiteiten. Parochies kunnen dit creatief invullen.” Hoefnagels denkt hierbij aan gebedsvieringen, vastenmaaltijden en sponsorlopen. Parochies en parochiekernen kunnen zich opgeven bij Benedict Laval.

Klimaatverandering en mensen in Malawi
Op de bijeenkomst in Roosendaal vertelde Connie van Uden over het project in Malawi. “De klimaatverandering heeft een grote impact op het leven in Malawi. De natte periodes worden korter. Daarbij is er sprake van ontbossing. Omdat de mensen op hout koken, kappen ze bomen. Ongeveer 70% van de bossen is zo verdwenen. Doordat de bossen gekapt zijn, wordt de bodem bij regenval niet meer vastgehouden. Erosie is het gevolg.”

De Vastenaktie werkt samen met CADECOM, de ontwikkelingsorganisatie van het lokale bisdom Muzuzu. CADECOM heeft professionele mensen in dienst die de vrijwilligers in dorpen begeleiden.

Connie van Uden: “Dit betekent dat, als de steun van de Vastenaktie wegvalt, er een netwerk blijft dat de ontwikkeling van het bisdom voortzet. CADECOM stimuleert de mensen samen te werken. Zo verstrekt de organisatie aan de bewoners van een dorp zaden om maïs te verbouwen. Het is de bedoeling dat ze een deel van de meeropbrengst aan andere dorpen geven zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen.”

Zie voor eerdere berichten over de vastenestafette de aparte pagina op deze site. Klik hier

Andere berichten