Startavonden Vastenaktie en Vastenestafette van 2016

9 oktober 2015

De startavonden van de campagne voor de Vastenaktie en Vastenestafette van 2016 vinden dit jaar plaats op 16 en 17 november. Pastorale beroepskrachten, parochiebesturen en PCI-besturen, contactpersonen van de Vastenaktie in het bisdom van Breda zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

De avonden vinden plaats op:

  • Maandag 16 november in de Michaëlkerk, Hooghout 67 in Breda
  • Dinsdag 17 november in parochiecentrum De Ark, Hontestraat 6 in Rilland

Beide avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur. De ‘zaal’ is vanaf 19.00 uur open. Als u verhinderd bent voor de startavond in uw eigen vicariaat, bent u welkom op de startavond in het andere vicariaat.

Op de startavonden wordt stil gestaan bij de betekenis van vasten. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de start van de zesde ‘Vastenestafette’ die op Aswoensdag 10 februari 2016 begint. Bovendien geeft een medewerker van de Vastenaktie, de heer Guus Prevoo, een presentatie over het project in Oeganda, dat deze vastentijd centraal staat in het bisdom van Breda.

De komende vastentijd staat in het teken van ‘Water, bron van alle leven’. Water is van levensbelang. Het eerlijk delen ervan ook. Op microniveau is gemeenschapsvorming nodig om het water daar eerlijk te delen, maar ook op macroniveau: wereldwijd dienen we te werken aan duurzaamheid. Ook de paus noemt dit in zijn encycliek Laudato Si. In het campagneland Oeganda is dat zichtbaar: te weinig water om gewassen te laten groeien of hoosbuien die het zaaigoed wegspoelen en de gewassen doen rotten op het veld.

Opgeven voor deze avonden is nodig en kan via via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl

 

Andere berichten