Startavonden Vastenaktie en Vastenestafette 2011

18 november 2010

Eind november en begin december vinden in het bisdom van Breda de startavonden plaats van de Vastenaktie en de Vastenestafette 2011. Pastorale beroepskrachten, parochiebesturen en besturen van (inter)parochiële caritas instellingen ontvingen hiervoor de uitnodiging.

Dit jaar staan de Filippijnen centraal en is het thema van de Vastenaktie ‘Plant iets moois voor een ander’. Daarbij staan bezinning op de eigen levensstijl en het samenwerken aan een duurzame samenleving wereldwijd, centraal. Tijdens de startavonden wordt hierover informatie gegeven.

Ook zal er informatie zijn over de Vastenestafette 2011. Vorig jaar werd de estafette voor het eerst in het bisdom van Breda gehouden. Inmiddels hebben de meeste Nederlandse bisdommen dit initiatief overgenomen en heeft de Vastenaktie de estafette in het programma geïntegreerd.

De startavonden voor de Vastenaktie en de Vastenesatfette worden georganiseerd door Hubert Janssen, missiesecretaris, en Benedict Laval, diaconaal opbouwwerker.

De startavonden vinden plaats op:

  • maandag 29 november in de Magdalenazaal, Singelstraat 9 in Goes
  • dinsdag 30 november in het Pastoraal Centrum West-Zeeuws-Vlaanderen, St. Eligiusplein 17 in Oostburg
  • woensdag 8 december * in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda
  • donderdag 9 december * in het Dekenaal Centrum van Roosendaal, Rector Hellemonsstraat 1.

Alle avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur. De ‘zaal’ is vanaf 19.00 uur open. Aanmelden voor de startavonden kan bij mevrouw Addy Kanters (E akanters@bisdombreda.nl, T 076 5223444).

* Op 8 en 9 december is de heer Rops aanwezig. De heer Rops is afkomstig uit het bisdom van Breda en neemt deel aan de reis van Vastenaktie aan de Filippijnen. Hij keert op 2 december terug uit de Filippijnen. In de Veertigdagentijd is hij in principe voor alle parochies en eventueel anderen beschikbaar om over zijn ervaringen te spreken.

 

Andere berichten