Startavonden van de Vastenaktie 2012

7 december 2011

Op maandag 28 november en dinsdag 29 november vonden in de dekenaten de Baronie en het Markiezaat de startavonden van de Vastenaktie plaats.

Leefbaarheid in steden
De campagne van 2012 vormt de afsluiting van een driejarige cyclus rond het behoud van de schepping. In 2010 vroeg de Vastenaktie aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering in Malawi. In 2011 stond de dreiging van industriële mijnbouw en bosbouw op het Filippijnse eiland Mindoro centraal terwijl dit jaar de schijnwerpers gericht worden op de leefbaarheid in de steden, met name in de miljoenenstad Addis Adeba.

Jongeren ambassadeurs
In het dekenaat Het Markiezaat presenteerden de studentes Rachel van Loenen en Annelotte van Brandwijk het project. In de zomermaanden maakten zij met de organisatie Dare2go (een initiatief van de organisatie Jongeren en Missie) een reis van vier weken naar Ethiopië. Daar maakten ze kennis met diverse projecten van de Vastenaktie. Daarvan verbleven ze twee weken in de hoofdstad Addis Adeba en leefden twee weken mee met de stam van de Borana. Deze stam woont en werkt in het zuiden van Ethiopië, Noord-Kenya en Somalië. Juist hun gebied wordt geteisterd door grote droogte. De groep kreeg de opdracht vooral te kijken naar de verschillen tussen de leefbaarheid op het platteland en in de stad.

Initiatieven
Bij de Borana trokken ze op met de Nederlandse missionaris Ida de Lange. In Addis Adeba maakten ze kennis met het werk van de zustercongregatie van de Daughters of Charity. Deze ondersteunt bewoners van arme wijken in hun strijd om een waardig bestaan. Ze lieten zien dat de steun van de Vastenaktie een kappersopleiding en een hotelschool voor hen mogelijk maakte. De Daughters of Charity verstrekken ook kleine leningen zodat wijkbewoners een eigen bedrijf kunnen opstarten. Ze vertelden een boeiend verhaal over een succesvol reclasseringsproject in de hoofdstad. Met behulp van de Kerk ontvangen gevangenen scholing en mogelijkheden tot werk. Er was een kleine winkel waar zij hun produckten konden verkopen. Ongeveer 98% van de gevangen keert na hun straf niet meer in de gevangenis terug. Beiden toonden zich zeer onder de indruk van hun ervaringen in Afrika. “Ik heb ontdekt dat Afrika echt iets voor mij is,” “ zei Annelotte. “Ik hoop in het kader van mijn studie een langere periode in Afrika door te mogen brengen en wil later iets met Afrika doen.”

Parochies en de Vastenaktie
Benedict Laval, medewerker diaconie van de pastorale dienstverlening van het bisdom, liet zien welke mogelijkheden parochies hebben om aandacht te vragen voor de Vastenaktie. Tijdens de Veertigdagentijd zullen Ethiopiërs in ons land verblijven. Deelnemers aan de jongerenreis naar Ethiopië zijn bereid hun ervaringen met gelovigen in West-Brabant en Zeeland te delen. Jos van Genugten, eveneens medewerker van de pastorale dienstverlening, biedt parochies workshops aan rond de Hongerdoek. Deze staat dit jaar in het teken van de zeven werken van barmhartigheid.

Vastenestafette
Parochies krijgen ook de mogelijkheid om in te tekenen op de jaarlijkse vastenestafette. Laval nodigde hen nadrukkelijk uit een activiteit te organiseren waarin de drie pijlers van de Veertigdagentijd, vasten, gebed en dienst aan de naaste, middels een diaconale activiteit, aan bod komen. Bij de deelnemers bestond hiervoor enthousiasme. Binnenkort zullen ze via de website van het bisdom in kunnen tekenen.
 

Andere berichten