Startavond Vastenaktie

14 november 2012

Op maandag 12 en dinsdag 13 november organiseerde het bisdom van Breda de jaarlijkse startavonden voor de Vastenaktie.

De leiding berustte bij Benedict Laval,, medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom. De campagneleider van zowel de Adventsactie als de Vastenaktie, Wim Velzeboer, presenteerde de komende Vastenaktie en ging in op de relatie tussen beide acties. De twee acties werken samen in de nieuwe organisatie Progressio. In samenspraak met het wereldwijde katholieke netwerk ondersteunt zij kleinschalige projecten die gedragen en uitgevoerd worden door de lokale bevolking. De Adventsactie wordt gevoerd onder het motto: ‘Groot denken, klein doen.’ Parochies kiezen zelf een project uit waarvoor zij actie voeren. De Vastenaktie vraagt nadrukkelijk aandacht voor de spiritualiteit van de Veertigdagentijd. Tijdens deze periode staat één land centraal.

Midden-Amerika: Honduras
In 2013 is dit het Midden-Amerikaanse land Honduras. Honduras is ongeveer 2,5 maal zo groot als Nederland en telt 8 miljoen inwoners. De bevolking is overwegend rooms-katholiek. Het land heeft veel problemen. Het ligt aan een doorgangsroute voor de drugshandel vanuit Colombia naar de Verenigde Staten. Drugskartels beheersen delen van het land. Tienduizenden mensen trachten de armoede, het geweld en de uitzichtloosheid in Honduras te ontvluchten en trekken weg naar de Verenigde Staten, voor hen het beloofde land. De reis naar de Verenigde Staten is vol gevaar en slechts een paar procent bereiken dit land en slagen erin een enigszins menswaardig bestaan op te bouwen. Velzeboer wees op het belang van deze emigratie voor de Hondurese economie. Ongeveer 33% van het Bruto Nationaal Product wordt verdiend door emigranten die geld naar hun familie sturen. Velen komen echter berooid, gewond en getraumatiseerd per vliegtuig terug.

Opvang van migranten
De zusters Scalabrinianas verzorgen hun opvang. Zij hebben de speciale toestemming de teruggekeerde migranten bij het vliegtuig op te halen en hun de eerste levensbehoeften te schenken. Zij doen meer. Ze richten opleidingscentra op, zorgen dat kinderen uit de handen van drugsbendes blijven en scheppen voor hen een veilig klimaat. Door een goede opleiding is de kans kleiner dat kinderen werkloos raken en zich gedwongen zien te migreren. Volgens Velzeboer is de betekenis van de zusters nog groter. “Sommige wijken in de hoofdstad Tegucigalpa zijn in handen van bendes. De meeste leden van deze bendes zijn gelovige katholieken. Dit betekent dat ze respect hebben voor religieuzen en priesters. Zo kunnen de zusters daar komen waar het voor vertegenwoordigers van het Rode Kruis onveilig is om heen te gaan.” In 2013 voert de Vastenaktie campagne voor hun activiteiten.

Acties in parochies
Velzeboer en Laval lieten verschillende mogelijkheden zien om in parochies en parochiekernen met de Vastenaktie aan de slag te gaan. Benedict Laval nodigde de parochies uit in te tekenen voor de vastenestafette die vanaf Aswoensdag 13 februari tot en met woensdag 27 maart door het bisdom trekt.

 

Andere berichten