Startavond Vastenaktie

19 november 2014

Guus Prevoo, missionaire veldwerker van de Bisschoppelijke Vastenaktie presenteerde op maandag 10 november het nieuwe Vastenaktieproject. Dit gebeurde in de parochiezaal bij de kerk van de H. Aartsengel Michael in Breda-Oost. Dit jaar staat de Vastenaktie in het teken van Sri Lanka.

Broederschap en verbetering van structuren
Ben Hartmann, secretaris-generaal van het bisdom en diocesaan missiesecretaris, heette de aanwezigen welkom en ging kort in op de spiritualiteit van de Veertigdagentijd. De Veertigdagentijd is een periode van genezing, van zoeken naar heelheid. In dit verband stond Hartmann stil bij het begrip ‘zondige structuur’. Het kwaad is ingebakken in het maatschappelijk bestel, waardoor mensen arm zijn en (in de slechte zin) afhankelijk van anderen zijn. Zonde betekent ook dat er disharmonie bestaat tussen God en mens. Jezus Christus is gekomen om deze te herstellen. In zijn lijn werken christenen ook aan het herstel van de broederschap tussen mensen en de verbetering van structuren. De Vastenaktie kiest ervoor mens bij te staan in het veranderingsproces van hun samenleving. Het gaat er in de Vastenaktie niet om dat wij de gevers zijn en de ander enkel ontvangt. Het gaat om de ervaring dat ook zij ons iets te zeggen hebben.

Presentatie Vastenaktie
Guus Prevoo ging vervolgens in op de doelstellingen van de Vastenaktie. Hij benadrukte dat de Vastenaktie een solidariteitsactie van de Rooms-katholieke Kerk is en werkt in opdracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie. De Vastenaktie wil door haar activiteiten meewerken met Gods bevrijdend handelen in het licht van het Rijk Gods. Het Rijk Gods omvat alle dimensies van het menselijk bestaan, ook de materiële. Vervolgens presenteerde hij het vastenaktieproject en de daarbij behorende materialen.

Vastenestafette in het Jaar van het Gebed
Hans de Jong, medewerker van de PR en Informatie van het bisdom, sprak kort over de vastenestafette van het bisdom. Tijdens de Veertigdagentijd nodigt het bisdom parochies en religieuze gemeenschappen uit activiteiten te organiseren waarin de drie aspecten van de Veertigdagentijd (gebed en toeleg op de sacramenten, vasten en de beoefening van de solidariteit met onze naaste) tot uitdrukking komen. Hij vroeg in het bijzonder aandacht voor het Jaar van het Gebed dat het bisdom van 18 oktober 2014 tot en met 31 mei 2015 organiseert. Hij stelde de parochies voor activiteiten te organiseren waarin het gebed een belangrijke rol speelt.

Sri Lanka en de Vastenaktie
Sri Lanka is een eiland in de Indische Oceaan, ten zuidoosten van India. Het eiland telt ongeveer 21 miljoen inwoners. De voertaal is Engels. Sri Lanka staat bekend vanwege de productie en export van thee, kinine, koffie, rubber en kokosnoten De natuurlijke schoonheid van Sri Lanka, de tropische bossen, stranden en landschap, evenals zijn rijke culturele erfgoed, maken het een wereldberoemde toeristische bestemming. In 1948 werd het eiland onafhankelijk. De eilandstaat is een republiek.

Het eiland wordt bewoond door twee rivaliserende bevolkingsgroepen, de Singalezen (75%) en de Tamils (18%). In de jaren zeventig en tachtig leidden de strubbelingen tussen de Singaleze meerderheid en de Tamils tot een burgeroorlog waarbij tienduizenden het leven lieten. In 2002 kwam het tot een vredesbestand

Ongeveer 6% van de bevolking is Rooms-Katholiek. De Kerk telt één aartsbisdom en zes bisdommen. Van 13 tot en met 15 januari 2015 zal paus Franciscus Sri Lanka bezoeken.

Achter de schoonheid van de theeplantages gaat een keiharde werkelijkheid schuil. De Tamil-gemeenschappen op de plantages leven in extreme armoede, zozeer dat de vrouwen zich gedwongen zien om te gaan werken in het Midden-Oosten. Hun behuizing is slecht. Ze leven in een sterk isolement. De caritasorganisatie van het bisdom Kandy, SETIK genaamd, helpt hen om zich te ontwikkelen en uit hun afzondering te komen. Dit doet SETIK via het jongerenwerk. SETIK helpt kinderen hun schoolopleiding af te maken en verzorgt trainingen en workshops waardoor jongeren later volledig deel kunnen nemen aan de samenleving

Kijk voor meer informatie over de Vastenaktie en Sri Lanka op www.vastenaktie.nl

 

Andere berichten