Startavond Vastenaktie

21 november 2013

Vrijwilligers uit de beide vicariaten kwamen maandag 18 november en dinsdag 19 november bij elkaar voor de twee startavonden van de Vastenaktie in Breda en in Rilland. Hiermee is de aftrap voor de Vastenaktie gegeven.

Veertigdagentijd
In Rilland stond secretaris-generaal Ben Hartmann uitvoering stil bij de betekenis van de veertigdagentijd. Het is een periode van solidariteit, spiritualiteit en soberheid.Door sober te zijn worden we vrijer. Je kunt iets loslaten. Hierdoor wordt een mens innerlijk vrij, ook voor God. In de Veertigdagentijd bereiden we ons voor op het Paasfeest.

Innerlijke bekering
We denken in deze periode extra aan het lijden, het sterven en het verrijzen van Jezus Christus. In deze voorbereidingstijd stellen we ons leven bij, mogelijk door extra naar de kerk te gaan, meer tijd in te ruimen voor gebed om zo te komen tot een innerlijke bekering en meer te leven naar de bedoelingen van God. Het is een tijd om de dingen die tussen God en ons in staan en niet passen bij een leven volgens het evangelie weg te nemen. In dit verband wijst de Kerk op het belang van het sacrament van boete en verzoening.

Bisschoppelijke Vastenaktie
De solidariteit komt tot uiting in de deelname aan de bisschoppelijke Vastenaktie. De bisschoppelijke Vastenaktie ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die werken aan een menswaardige samenleving. Vanuit het rooms-katholiek geloof bevordert de Vastenaktie een spiritualiteit van gerechtigheid binnen een geglobaliseerde samenleving. Het bisdom Breda zet zich dit jaar bijzonder in voor een project in Sierra Leone.

Sierra Leone
Sierra Leone ligt aan de kust van West Afrika. Het land telt ongeveer 5,5 miljoen inwoners en is ongeveer even groot als Nederland en Vlaanderen samen. Het land was een Engelse kroonkolonie. Daarom is de voertaal Engels. Sinds 1961 is het land onafghankelijk. De meerderheid van de bevolking is moslim (60%) en 30% is christen.De christenen wonen hoofdzakelijk in het zuiden. De overgrote meerderheid behoort tot een protestantse kerkgemeenschap. Slechts 3% van de totale bevolking is rooms-katholiek..

Burgeroorlog
Van 1991 tot 2001 tot 2002 werd het land geteisterd door een hevige burgeroorlog. Zowel rebellen als het officiële regeringsleger begingen verscrikkelijke wreedheden. Ongeveer de helft van het land werd oorlogsgebied en 30 % van de bevolking moest vluchten. In 2002 sloten de strijdende partijen vrede en sindsdien is men bezig het land weer op te bouwen.

De zusters bleven
Het Kono district in het oosten van Sierra Leone was zeer getroffen door de burgeroorlog. Veel bewoners ontvluchtten het gebied evenals medewerkers van hulporganisaties. De zusters van Sint Jozef van Cluny bleven op hun post en zij deelden de ellende van de lokale bevolking. Nu keren de inwoners weer terug. De zusters zetten zich vanuit hun klooster in Diomplor voor de opvang van deze mensen. Zij helpen hen om te genezen van hun trauma’s. Ze vangen de kinderen op die naar school gaan en geven onderwijs. Ze ondersteunen de gezinnen waaruit deze kinderen komen met ‘business and saving’-programma’s waardoor de mensen kleine coöperaties vormen. Zo bevorderen zij de saamhorigheid binnen de lokale bevolking en helpen ze deze een huis te bouwen voor Sierra Leone.

Missionaire congregatie
De zusters van Sint Jozef van Cluny vormen een missionaire congregatie. De congregatie is in 1807 gesticht door Anne Javouhey, afkomstig uit de Franse streek Bourgondië. Oorspronkelijk gaven de zusters in Frankrijk les aan arme kinderen, maar al in 1817 vertrokken de eerste zusters naar Senegal. Momenteel telt de congregatie ongeveer 3.000 leden. Ze is op alle continenten vertegenwoordigd waar de zusters zich inzetten voor het onderwijs aan en de vorming van kinderen en jonge mensen.

 

 

Andere berichten