Start werkbezoeken bisschop Liesen

17 januari 2013

Op woensdag 16 januari startte bisschop Liesen met een serie werkbezoeken aan de parochies van het bisdom van Breda. De bisschop wil tijdens het Jaar van het Geloof de samenwerkingsverbanden in het bisdom bezoeken. Hij brengt de bezoeken samen met de secretaris-generaal van het bisdom Ben Hartmann en de vicariële staf van het desbetreffende vicariaat.

De werkbezoeken worden voorbereid door het pastorale team van de desbetreffende parochie. Het eerste werkbezoek vond plaats in het samenwerkingsverband Augustinusparochie in Breda. Dit samenwerkingsverband omvat de parochiekernen van de Bethlehemparochie (Haagse Beemden), de Franciscusparochie in Breda-Noord, de parochiekern van de H. Aartsengel Michaël (Breda-Oost) en de parochiekern H.Willibrordus te Teteringen.

De bisschop maakte kennis met de diverse aspecten van het parochieleven en voerde gesprekken met het pastoraal team en de leden van de diverse besturen. Er was ook gelegenheid voor de gelovigen hem te ontmoeten. In de kerk van de H. Aartsengel Michaël vierde hij in de avond de eucharistie.

Ochtend: ontmoeting in het inloophuis in Breda Noord. (Foto: R. Mangold)

De parochiekern in Breda Noord draagt een uitgesproken diaconaal karakter. Dat komt tot uiting in het inloophuis dat de pastoraal werker van deze parochie, Jan Hopman, heeft opgezet. De bisschop sprak met de bezoekers en liet zich informeren over hun vaak moeilijke levenssituatie.

(Foto: R. Mangold)

In de middag bad de bisschop het middaggebed in de Maria en Dymphnakapel, ofwel de Gageldonkse kapel in de Haagse Beemden. Daar kreeg hij een korte inleiding over zowel deze kapel als de Sint Annakapel aan de Heusdenhoutseweg. Het gaat in beide gevallen om historische kapellen die teruggaan tot de middeleeuwen. De Maria en Dymphnakapel maakte deel uit van het vroegere Huys van Gageldonck, het kasteel waar de heer van Gageldonck woonde.

Middag: bezoek aan de Maria en Dymphnakapel. (Foto: R. Mangold)

Momenteel is de kapel eigendom van de Stichting Hendrick de Keijzer. De Stichting Ondersteuning Katechese zorgt voor de openstelling en organiseert regelmatig bezinnende activiteiten. De Sint Annakapel in het vroegere gehucht Heusdenhout wordt voor het eerst vermeld in het begin van de zestiende eeuw. Oorspronkelijk was het een bedehuis voor de bewoners van het gehucht Heusdenhout, maar later groeide de kapel uit tot een bedevaartsoord van de heilige Anna, een functie die ze nog steeds vervult.

Avond: eucharistieviering in de H. Aartsengel Michaël, Breda. (Foto: R. Mangold)

Vicaris Wiel Wiertz, tevens de pastoor van de beoogde parochie, spreekt over een geslaagd werkbezoek. “Alles verliep in een ontspannen sfeer. De presentaties van de verschillende onderdelen van de parochie zijn goed voorbereid. Het bezoek aan het inloophuis in Breda-Noord is erg gewaardeerd. Je merkt dat zowel bezoekers als de vrijwilligers het erg op prijs stellen dat de bisschop met iedereen contact maakt.”

Ontmoeting na de eucharistieviering. (Foto: R. Mangold)

Het inloophuis in Breda Noord is gelegen naast de H. Franciscus kerk. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten