Start vorming tot spiritueel leiderschap

5 april 2007

Op 25 mei houdt Anselm Grün een lezing ‘Spiritueel leiderschap in de context van pastoraat’. De lezing is de start van een meerjarig project Spiritueel Leiderschap voor pastorale beroepskrachten in het bisdom Breda.

De leergang Spiritueel Leiderschap werd aangekondigd in de beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk. De komende jaren zullen alle pastorale beroepskrachten in de gelegenheid worden gesteld deze leergang te volgen. De eerste groep start in september ’07.

In een brief heeft bisschop Muskens pastorale beroepskrachten uit het bisdom Breda uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Ook emeriti, leden van pastoraatsgroepen en besturen van dekenaten, regio’s, parochies en caritasinstellingen en besturen van ordes en congregaties die zijn gevestigd in het bisdom Breda zijn uitgenodigd. Zij kunnen zich aanmelden via het formulier op deze site.

De voertaal is Duits. Er is geen simultaanvertaling bij de inleiding, wel vertaling van de vragen.

Dr. Anselm Grün is monnik en kellenaar (econoom) van de Benediktijnerabdij van Munsterschwarzach bij Wurzburg (Dtsl). Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan o.a. op het gebied van bijbel, spiritualiteit, levenskunst en leiderschap.

Andere berichten