Start Vastenestafette

13 februari 2013

Op woensdag 13 februari start om 19.00 u. de vastenestafette in de H. Antoniuskathedraal te Breda. De estafette sluit af op woensdag 27 maart met de chrismaviering in de H. Gummaruskerk te Wagenberg.

De Vastenestafette wil gelovigen binnen leiden in de spiritualiteit van de Veertigdagentijd. De Veertigdagentijd is een opgang naar het Paasfeest. Tijdens de voorbereiding op dit feest leggen de gelovigen zich nadrukkelijk toe op gebed en het ontvangen van de Sacramenten, het lichamelijk vasten en de dienst aan de naaste. Dit laatste wordt geconcretiseerd door de deelname aan de Vastenaktie. Het motto van deze actie luidt dit jaar: Even minderen voor Honduras. Het bisdom vraagt aandacht voor projecten in het Midden-Amerikaanse land Honduras en voor Oeganda waar de bisschop van Port Royal hulp vraagt voor de bouw van nieuwe kerken in zijn snel groeiend bisdom.

Elke parochie, parochiekern of religieuze gemeenschap wordt uitgenodigd een activiteit te organiseren waar deze elementen aan bod komen. Via de website van het bisdom wordt de estafette middels een blog op de voet gevolgd. Om de onderlinge verbondenheid te stimuleren ontvangt iedere deelnemende gemeenschap een estafettekaars. Deze kan tijdens de activiteit branden. Tijdens de viering van Aswoensdag zal bisschop Liesen de eerste kaars ontsteken en zo de estafette openen. Op dagen dat er geen activiteit is, brandt de kaars op het bisdomkantoor. Het blog zal dan gevuld worden met teksten uit de lezingendienst van het getijdengebed.
 

Andere berichten