Start van het Jaar van de religieuzen

1 december 2014

Met een vesperdienst in de basiliek van de Santa Maria Maggiore in Rome op zaterdag 29 november 2014 begon het ‘Jaar van het Godgewijde Leven’. Het jaar van de religieuzen wordt afgesloten op 30 januari 2016.

De betekenis van religieuzen
Het jaar is aangekondigd in de rondzendbrief ‘Gaudeamus’ (‘Verheugt u’) van de Congregatie van Religieuzen en het Godgewijde Leven. Het jaar is een initiatief van paus Franciscus. Hij wil met dit initiatief de rol van orden en congregaties evenals hun inzet voor de wereld onder de aandacht brengen.

In het bisdom van Breda heeft het religieuze leven diverse vormen gekend. Verschillende internationaal opererende congregaties hebben in het bisdom opleidingshuizen gehad. Het contemplatieve leven kreeg vorm in de St. Paulusabdij te Oosterhout (benedictijnen), de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout (benedictinessen), de abdij Maria Toevlucht te Zundert (cisterciënzers van de strikte observantie) en de priorij Sint Catharinadal te Oosterhout (norbertinessen). Het bisdom kent ook een aantal actieve congregaties. Zij waren werkzaam op het gebied van het onderwijs en de zorg. Zij lieten zich meestal inspireren door Franciscus van Assisi.

Het Sint Franciscuscentrum voor geloofsverdieping en diaconale actie, dat is opgezet met de hulp van religieuzen uit het bisdom, wil het apostolaat van de gelovigen vormgeven volgens ‘bidden en werken’. Daarin klinkt nadrukkelijk het ‘ora en labora’ mee, dat ten grondslag ligt aan het leven van religieuzen.

Jaar van het Godgewijde Leven
In Rome worden verschillende evenementen georganiseerd. Vanaf 8 december 2014 worden in kloosters in Rome en elders in de wereld gebedsvieringen voor het religieuze leven gehouden. Van 22 tot 25 januari vindt in Rome een internationale oecumenische conferentie over het religieuze leven plaats. Van 8 tot 11 april 2015 is er een vorming in Rome voor novicemeesters en andere begeleiders van religieuzen. Van 23 tot 25 september komen jonge religieuzen uit de hele wereld in Rome samen. Op 26 september 2015 is er een bijzondere herdenkingsdag voor religieuzen die heilig of martelaar zijn.

In het bisdom van Breda valt het Jaar van het Godgewijde Leven deels samen met het Jaar van het Gebed, dat startte met de bisdombedevaart en dat op 31 mei afgesloten wordt met een diocesane viering in het bedevaartsoord Zegge.

 

Andere berichten