Start van de Week van de sacramenten

26 september 2011

Op maandag 26 september start in het bisdom van Breda de ‘Week van de sacramenten’. Met een serie kleinschalige activiteiten vraagt het bisdom aandacht voor de betekenis van de sacramenten. De week opent op maandagavond met een bijeenkomst over het sacrament van het doopsel, en mondt uit in de vormelingendag Lopend Vuurtje op zaterdag 1 oktober in Bergen op Zoom, en een bijeenkomst voor acolieten op zondag 2 oktober in de H. Antoniuskathedraal te Breda.

Elke dag een activiteit
Het bisdom organiseert deze week met op elke dag een activiteit om het gelovig verstaan van de sacramenten te verdiepen, en omdat vele mensen juist rond de sacramenten in contact komen met de Kerk en het evangelie.

Avond over het doopsel
Op maandag 26 september is de bisdomactiviteit een avond in Rilland over het sacrament van het doopsel. Diaken René de Weerd en godsdienstsocioloog Theo Schepens gaan in op het thema: Kerk, identiteit en Doopsel als moment van kerkopbouw. Voor deze avond werden uitgenodigd pastorale beroepskrachten en parochiebestuurders.

Parochie-activiteiten
In de Week van de sacramenten sluiten parochies met eigen activiteiten aan. Zo vindt op maandagavond in de Michaelparochie in Breda-Oost een bijeenkomst plaats voor parochianen, waarin de verschillende sacramenten ter sprake zullen komen vanuit de zoektocht van de moderne mens naar God. Diaken Ben Hendriksen verzorgt deze bijeenkomst.

De bisdomsite doet verslag van zowel bisdomactiviteiten als activiteiten in parochies.

Voor meer informatie over de Week van de sacramenten, klik hier

 

 

Andere berichten