Start van de voorbereidingen actie Kerkbalans 2016

9 september 2015

“Bestel het materiaal voor de actie Kerkbalans 2016.” In een brief aan parochies, die werd verstuurd aan onder meer parochiebesturen en pastorale beroepskrachten, roept econoom Gerard de Rooij parochies op om het materiaal voor de actie Kerkbalans 2016 te bestellen. De jaarlijkse geldwervingscampagne wordt ditmaal gehouden van zondag 17 januari t/m zondag 31 januari 2016 en heeft als thema: ‘Mijn kerk in balans’.

“Wij hopen dat u weer meedoet aan de Actie Kerkbalans, maar ook dat u de mogelijkheden om een eigen folder te maken steeds beter gaat benutten. De praktijk wijst namelijk uit dat hoe meer het materiaal op de eigen parochiegemeenschap is afgestemd, zoals bijvoorbeeld door het opnemen van eigen fotomateriaal in de folder, des te groter de deelname en des te hoger de opbrengst voor de parochie zal zijn,” aldus de econoom.

Periodieke giften
Nieuwe impulsen voor Kerkbalans zijn van belang. De Aktie Kerkbalans is de afgelopen decennia voor de parochies een enorme uitkomst geweest bij het op peil houden van de inkomsten. De brief wijst onder meer op periodieke giften en de fiscale aftrekbaarheid (zie voor deze brief van het bisdom ook het extranet op www.bisdombreda.nl). Parochianen kunnen zo een aanzienlijk hoger bedrag aan de parochie geven voor hetzelfde netto bedrag van hun inkomen.

Richtbedrag
Parochies in het bisdom hanteren een richtbedrag voor de parochiebijdrage. Het bisdom adviseert parochies om deelnemers een parochiebijdrage van € 115 per huishouden te vragen. Gerard de Rooij: “Wanneer u inmiddels gebruik maakt van de Kerkbijdrage-module in Navision, zou u ook in een persoonlijke brief de betalende leden deze suggestie kunnen doen en/of om een geringe verhoging te vragen in vergelijking met de bijdrage van het vorige jaar. Het lidmaatschap van een geloofsgemeenschap mag voor wie dat kan betalen, iets kosten. Het onderhouden van een geloofsgemeenschap kost nu eenmaal geld.”

Actie voeren
Parochies kunnen overigens het hele jaar door gerichte acties voeren om geld te werven. “Het noemen van bepaalde concrete bedragen die echt nodig zijn om bijvoorbeeld een goede alpha-cursus op te zetten, jongerenwerk van de grond te tillen, een deel van de kerk op te knappen of te vernieuwen, dat kan allemaal helpen om de mensen warm te maken geld te doneren,” aldus de econoom. “Dat vraagt een goede brief of aangepaste folder en soms ook het gericht aanschrijven van bepaalde doelgroepen die daarvoor ook echt te interesseren zijn. De kans op resultaat is vele malen groter dan bij een algemene, niet gerichte folder.”

Wie maakt de mooiste en beste folder?
De organisatie van de actie Kerkbalans schrijft dit jaar een wedstrijd uit. Ze gaat op zoek naar het folderontwerp dat het beste in de eigen plaatselijke kerk de actie Kerkbalans 2016 kan promoten. Parochies kunnen meedoen door hun ontwerp vóór 15 november 2015 in te dienen (via E info@kerkbalans.nl o.v.v. ‘Wedstrijd beste folder Kerkbalans 2016’). Alle ontwerpen worden beoordeeld door een jury en de drie beste inzenders ontvangen een geldbedrag voor het laten drukken van hun folder (t.w.v. € 2.000 voor de 1e prijs, € 1.000 voor de 2e prijs, € 500 voor de 3e prijs). Kijk voor meer informatie ook op www.kerkbalans.nl.

  • Bestellen van het materiaal
    Parochies kunnen de materialen voor Kerkbalans (foldermateriaal en eventueel enveloppen) doorgeven aan het bisdom. Gevraagd is dit te doen vóór 14 september.
  • Voor vragen over Kerkbalans en hulp bij het opstellen van een begeleidende brief kunnen parochies terecht bij de afdeling financiën, Gerrit van Dieren (E gvdieren@bisdombreda.nl)

 

Andere berichten