Start van de vasten: Iets moois voor God

6 maart 2019

“Keert tot mij van ganser harte.” Met deze woorden begint de eerste lezing, genomen uit de profeet Joël, op Aswoensdag. Deze omkeer stond centraal tijdens de eucharistieviering op 6 maart 2019 in de heilige Antoniuskathedraal te Breda. In deze viering wijdde bisschop Liesen de as en hij legde deze bij de gelovigen op.

Tijdens de viering ontvingen diakens van het bisdom de door de bisschop gezegende as. De diakens leggen deze as op in hun parochies tijdens gebedsvieringen waar op Aswoensdag geen priester aanwezig is om de eucharistie te vieren en de as te zegenen.

Met deze viering startte de tiende vastenestafette van het Bisdom Breda.

De bisschop celebreerde de mis. Plebaan Steven de Koning concelebreerde. Diaken Anton Janssen verleende liturgische assistentie. In zijn homilie ging bisschop Liesen in op de drie centrale aspecten van de spiritualiteit van de Veertigdagentijd: bidden, vasten en het geven van aalmoezen

Als we bidden, doen we afstand van onze eigen tijd, aldus bisschop Liesen. Je maakt ruimte in je eigen leven. Deze ruimte vullen we zelf niet in, maar is bestemd voor God. De schepping is van God afkomstig, maar de mens is in de dingen van deze wereld verdwaald geraakt. God omvat ons hele leven en neemt ons op de schouder. Wij moeten leren met Hem te leven. Gebed en vasten vormen vanouds wegen om Hem te zoeken.

Door te vasten onthoudt de mens zich van voedsel. We vasten om ruimte te maken voor God. God kan die ruimte vullen. Het gaat, aldus de bisschop, eigenlijk om de liefde. Zonder liefde zijn we niets. Het vasten is een teken dat we bereid zijn de liefde voor God uit te zuiveren. Het vasten richt ons op God, op de hemel.

De liefde voor de Vader kunnen we niet losmaken van de liefde voor de ander. De liefde kan niet zonder de gerechtigheid. Hier komt de derde dimensie van de Veertigdagentijd in beeld: het geven van aalmoezen. Door te geven onthechten we ons van bezit en hechten we ons meer aan Jezus Christus om meer ontvankelijk te worden voor God.

De as die we ons laten opleggen is een uiterlijk teken voor een innerlijke beleving.

(Foto: Aartsbisdom Boston via www.flickr.com)

Andere berichten