Start van de Pinksterestafette

3 juni 2020

Pinksteren, 31 mei 2020. Vanwege de coronatijd is het nog steeds stil in de binnenstad van Breda. In de Sint Antoniuskathedraal vindt een kleinschalige viering plaats die parochianen via livestream volgen. Bisschop Liesen is de hoofdcelebrant. Diaken Vincent de Haas verleent liturgische assistentie. Jan Schuurmans en Steven van Roode ondersteunen de viering met zang. Deze viering luidt ook het begin in van de Pinksterestafette die het bisdom Breda in 2020 organiseert. De Pinksterestafette sluit op 16 augustus 2020.

Tijdens de Pinksterestafette trekt het pinkstervuur in estafettevorm langs de parochies van het bisdom. De parochies schrijven elkaar geloofsbrieven waarin ze elkaar versterken in hun geloof. Het bisdom Breda plaatst deze getuigenissen op de website.

Bij de opening van de eucharistieviering sprak de bisschop zijn vreugde uit dat het mogelijk is om samen in een kerkgebouw eucharistie te vieren. In zijn homilie stond de bisschop stil bij de betekenis van het Pinksterfeest. De Heer blies over de leerlingen en schonk hen de heilige Geest. Deze gebeurtenis verwijst naar het begin van de Schrift waar God adem in de mens blies en de mens zo een levend wezen werd. Door de daad van Jezus worden de apostelen opgenomen in het leven van God. Jezus zendt nu zijn apostelen uit. Hij schenkt hun zijn vrede en zij krijgen de zending om onvrede weg te nemen. Zoals de apostelen gezonden zijn, zijn ook de gelovigen gezonden. Wij hebben allemaal een missie. Deze missie gaat gepaard met de opgave te groeien, zelf te veranderen. De bisschop erkende dat dit moeilijk is. Maar een leerling van Christus put hoop uit het feit dat de Heer is opgestaan. Vanuit de kracht van Jezus brengt hij vruchten voort.

Op het eind van de viering nodigde bisschop Liesen mevrouw Ronny Eimers en Jan-Willem Boer uit naar voren te komen. Beiden zijn actief in de kathedrale parochie. Bisschop Liesen sprak hen kort toe. Hij stond stil bij de opnieuw uitgestelde conferentie “De Missionaire parochie – Als God renoveert” in Oudenbosch. Meer dan 1000 mensen hadden zich voor deze bijeenkomst opgegeven. “Maar we willen het goede dat God in ons hart legt, niet verloren laten gaan,” aldus bisschop Liesen. Het bisdom Breda start daarom een nieuwe beweging. Het pinkstervuur trekt door het bisdom. Vervolgens ontstak diaken De Haas het pinkstervuur aan de paaskaars en reikte het over aan Jan-Willem Boer. Pastoor De Koning overhandigde hun de geloofsbrief die gelovigen van de kathedrale parochie op zaterdag 30 mei 2020 tijdens een geloofsgesprek hadden geschreven. Zo zond hij beide uit. Op maandag 1 juni, op de gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk, brachten Ronny Eimers en Jan-Willem Boer het Pinkstervuur en de geloofsbrief naar de parochiekerk van de H. Laurentius te Breda-Ginneken waar de parochie van de heilige Familie te Breda de eucharistie vierde.

Het pinkstervuur en de geloofsbrief van Parochie Breda Centrum worden naar de volgende parochie gebracht. – Foto: Ramon Mangold

 

Mevrouw Eimers leest de geloofsbrief voor in de Parochie van de Heilige Familie.

Andere berichten