Start van de nieuwe lekenraad

12 december 2018

Op donderdag 6 december kwam op Centrum Bovendonk in Hoeven de lekenraad van het bisdom voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. Bisschop Liesen richtte de lekenraad in 2013 voor een eerste periode op. De lekenraad start nu opnieuw voor een periode van vijf jaar. Een aantal leden is nieuw. Een aantal leden was ook lid van de vorige.

De eerste bijeenkomst wordt geopend met een chocoladeletter inclusief gedichten. Na een korte voorstelronde, de leden zullen elkaar de komende periode nog beter leren kennen, volgt een uitwisseling over het doel van de lekenraad. Secretaris-generaal Ben Hartmann leidt de vergaderingen. Samen met Bastiaan Anink en pastoraal werker Annemiek Buijs, die zich daartoe tijdens de vergadering bereid verklaren, vormt hij de agendacommissie. De lekenraad is bedoeld om met de bisschop te spreken over wat er leeft in het bisdom en om het lekenapostolaat te bevorderen. De leden zijn gevraagd op persoonlijke titel. Ze spreken vanuit hun eigen ervaring en brengen in wat ze horen en zien in de parochies.

Mgr. Liesen spreekt de hoop uit veel te kunnen luisteren. De bisschop verwijst naar de presynode in Guyana, waar hij eind november tijdens een bezoek aan Mgr. Choennie van Paramaribo met deze bisschop naartoe reisde. (Die presynode was een voorbereiding op de bisschoppensynode van het Amazone-gebied in oktober 2019 in Rome.) Mgr. Liesen: “Wat in Guyana continu werd gezegd was: we moeten luisteren, luisteren, luisteren. Bisschoppen moeten hun oren openhouden. Dat werd onderstreept vanuit het Spaanse ‘auscultación’ in het Engelse ‘auscultation’. Dat betekent: luisteren door de stethoscoop. Nauwkeurig luisteren dus. Ik hoop hier te kunnen luisteren naar wat jullie denken, op grond van het feit dat je gelovige bent hier in dit bisdom op jullie plek.” Tijdens de uitwisseling komen een aantal onderwerpen op die de lekenraad de komende periode kan bespreken. Zoals de vraag hoe je om moet gaan met wat je in de parochies ziet aan krapte en schaarste.

Na een korte koffiepauze komt het inhoudelijke agendapunt ‘parochievernieuwing’ ter sprake. Secretaris-generaal Ben Hartmann vraagt de groep: wat vind je belangrijk voor de vernieuwing van jouw parochie? Een van de deelnemers geeft aan dat je vóór je nieuwe initiatieven start, het beste kunt beginnen door met elkaar te spreken over je gelovige binnenkant. De vitalisering van persoonlijk geloof gaat vooraf aan de vitalisering van de parochie. “Want dan kan de Geest gaan waaien.” Een ander geeft aan dat ze haar geloof en kerkelijkheid meer wil uitdragen, maar dit vanuit vroeger niet zo gewend is. Weer een ander zegt, dat het ook wel moeilijker wordt als mensen in je omgeving afhaken en niet meer naar de kerk gaan. Een vraag naar je geloof is dan soms niet zozeer uit belangstelling, maar een opmaat voor de redenen die iemand heeft om niet meer naar de kerk te gaan.

Bisschop Liesen vertelt wat hij voor ogen heeft met zijn pastorale brief ‘Wordt andere mensen, met een nieuwe visie’ (maart 2017). Dat is: uitnodigen tot nieuwe initiatieven, ook al weet je niet bij voorbaat wat zal slagen. Mgr. Liesen: “De pastorale brief is een startpunt. Het is nodig nieuwe dingen te doen en mensen te bereiken. Daarvoor moet je bij jezelf beginnen, bij je eigen binnenkant. Daar mogen we ons in oefenen, maar dan moeten we het ook gaan doen. Dat begint bij jezelf, maar heb daarbij ook oog voor de gemeenschap en hoe je daarbinnen functioneert. En kijk over je grenzen heen. We hebben een geweldige boodschap. We zouden iedereen aan kunnen spreken en met iedereen in gesprek kunnen komen.”

Diaken Egbert Bornhijm vertelt hoe het Sint Franciscuscentrum parochies ondersteunt bij de parochievernieuwing. Tijdens een impulsdag voor parochies is ‘Rebuilt’ toegelicht. “Het is een boek, maar eigenlijk is het een methode voor een permanent lerende en groeiende parochiegemeenschap. Want je blijft altijd leerling van Jezus,” vertelt hij. Daarnaast worden parochies uitgenodigd om voor parochianen en anderen de Alpha-cursus aan te bieden. Het Sint Franciscuscentrum begeleidt parochies. Het bij elkaar brengen van mensen voor onderlinge uitwisseling en inspiratie hoort daar bij.

De leden van de lekenraad zijn:

  • Bastiaan Anink
  • Rita Audenaerd
  • Annemiek Buijs
  • Adje van Geel
  • Han Geppaart
  • Jaap Klok
  • Petra Oerlemans
  • Charlotte den Toonder
  • Ronald Van Quekelberge
  • Egbert Bornhijm is diaken en namens de vicariaten toegevoegd lid van de lekenraad

De leden van de lekenraad. (Niet op de foto vanwege verhindering: Ronald Van Quekelberge)

 

Andere berichten