Start studiejaar priester- en diakenopleiding Bovendonk

30 augustus 2009

Op vrijdag 28 augustus, op het feest van de heilige Augustinus, opende de priester- en diakenopleiding Bovendonk het studiejaar. Aan het begin van de avond vond een eucharistieviering plaats, waarin bisschop Van den Hende celebrant was. In de viering ontvingen twee van de studenten, uit de bisdommen Groningen-Leeuwarden en Rotterdam, de aanstelling tot lector. Daarna was er een gezamenlijke broodmaaltijd, waarna om 20:10 uur de colleges begonnen. Er zijn dit jaar 24 studenten die de opleiding volgen.

Het woord van God
In zijn preek ging bisschop Van den Hende in op de rol van het woord van God in de bekering van Augustinus. Bisschop Van den Hende: “St. Augustinus nam het woord van God ter hand en hij werd geraakt door het woord van God. Het bracht een diepe omkering, bekering teweeg. Augustinus zegt in zijn belijdenissen: bij het einde van de zin uit de Schrift stroomde een licht van zekerheid mijn hart binnen.”

Vanuit de eigen ontmoeting met de heilige Schrift kwam de heilige Augustinus tot zijn sterke getuigenis en Augustinus wist als predikant talloze mensen te raken met de boodschap van Gods Woord.

Aanstelling tot lector
In zijn preek ging de bisschop in op de aanstelling tot lector van twee van de studenten. Bij de aanstelling tot lector overhandigt de bisschop aan de nieuwe lectoren de heilige Schrift terwijl hij zegt: “Ontvang de heilige Schrift, geef het woord van God getrouw door, zodat het meer gaat leven in het hart van de mensen.”

Bisschop Van den Hende in zijn preek: “Het getrouw doorgeven van het woord van God gebeurt enerzijds door het woord in geloof en met zorg voor te lezen, anderzijds door als lector je leven af te stemmen op wat je leest, dat wil zeggen dat je ervan getuigt in woord en daad, iedere dag opnieuw.”

Jaar van de priester
De bisschop noemde het bijzonder om het nieuwe studiejaar van Bovendonk te beginnen nu wereldwijd in de Kerk het jaar van de priester wordt gehouden. “Als bisschop van Breda ben ik ben zeer dankbaar dat juist in dit bijzondere jaar een substantiële groep nieuwe priester- en diakenstudenten de gelederen van onze bestaande en vertrouwde groep studenten komt versterken. Hoezeer wij als Bovendonk ook zorgen voor een goed studieprogramma, voor enthousiaste docenten en andere medewerkers en werksters van niveau, het is uiteindelijk de Heer zelf die ons roept en aanraakt. Aan de Heer zelf hebben wij onze roeping te danken, aan Hem danken wij ook de inspiratie om antwoord te geven en er voor te gáán, met het woord van God in ons hart.”

Voor de volledige tekst van de homilie van bisschop Van den Hende klik hier

Andere berichten