Start studiejaar Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

28 augustus 2013

Op vrijdag 30 augustus 2013 opent bisschop Liesen het studiejaar 2013/2014 van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven met een plechtige eucharistieviering. Dit studiejaar zal in het teken staan van het zesde lustrum van de opleiding.

Wijding monnik van abdij Maria Toevlucht te Zundert
Rector Schnell blikt vooruit en even terug. “Op het Hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming is een van onze studenten tot priester gewijd, het gaat om Christiaan van Opstal ocso, monnik in de abdij Maria Toevlucht te Zundert. Het was een mooie viering, gecelebreerd door bisschop Liesen. Het laat zien dat onze opleiding ook voor religieuzen betekenis heeft. Momenteel studeert er één karmeliet op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.”

Diakenwijding voor het bisdom van Breda
Binnenkort, op 15 september, zal diakenstudent Titus Frankemölle van bisschop Liesen de diakenwijding ontvangen tijdens een viering in de H. Antoniuskathedraal in Breda (15.00 uur).

Vijf nieuwe studenten
Het komend jaar studeren 21 studenten op de PDOB. “We hebben dit jaar vijf nieuwe studenten. Het gaat om drie eerste-jaarsstudenten en twee zij-instromers,” verduidelijkt rector Schnell. Van de eerstejaarsstudenten zijn er twee diakenstudenten van het bisdom Breda. Daarnaast is er een eerstejaarsstudent priesterstudent van het bisdom Mechelen-Brussel.

De 17 studenten die het volledige programma volgen zijn gelijkmatig verdeeld over de zes studiejaren. “In het 2e jaar zijn er vijf studenten, in het 3e jaar drie en in jaar 4 tot en met 6 telkens twee,” meldt de rector.

Daarnaast zijn er 4 zij-instromers met een eigen programma.

Van de zo in totaal 21 studenten zijn er negen priesterkandidaten, elf diakenkandidaten en één buitenlandse priester die, om hier te werken, aanvullende vorming en toerusting ontvangt. “Van deze studenten ontvangen er in de openingsviering drie de aanstelling tot acoliet en één tot lector,” aldus rector Schnell.

30-jarig jubileum Priester- en Diakenopleiding Bovendonk
Het studiejaar staat in het teken van het 30-jarige jubileum. “Op 23 oktober 2013 is de feitelijke dies,” vertelt rector Schnell. “In het studieweekend van 25 tot en met 27 oktober schenken we hier intern aandacht aan.”

Daarna start op 24 november een gebedsesttafette die vanwege dit jubileum wordt gehouden. De gebedsestafette eindigt op Roepingenzondag 11 mei 2014. Parochies worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij deze estafette.

Rector Schnell vervolgt: “Van 3 tot en met 10 februari 2014 gaan we met de studenten, de stafleden, enkele docenten en medewerkers en bisschop Liesen op bedevaart naar het Heilig Land. Tegen het einde van het studiejaar, op 27 juni 2014, organiseren we een symposium over de geestelijke begeleiding binnen de priester- en diakenopleiding. De concrete invulling van dit programma word later bekendgemaakt.”

De grote kapel van Bovendonk. (Foto: J. Wouters)

Andere berichten