Start pilots Kerkbalans Nieuwe Stijl

4 maart 2008

Op maandagavond 3 maart kwamen drie pilotparochies van Kerkbalans Nieuwe Stijl bij elkaar voor een startbijeenkomst. De pilots kwamen bijeen in het dekenaal centrum van dekenaat De Baronie en spraken met twee consultants van bureau WWAV, dat landelijk de vernieuwing van de actie Kerkbalans ondersteunt. Het was de derde avond van drie startbijeenkomsten van in totaal negen pilots. Bijeenkomsten in het dekenaat Zeeland en dekenaat Het Markiezaat vonden eerder plaats.

Pastorale én financiële relatie
In Rijen waren aanwezig de parochies Rijen-Dongen, de Vijf Heiligenparochie te Made, en de parochie Zegge. Dekenaal coördinator Annemiek Waij was aanwezig bij de avond. Zij onderstreept dat pastorale aspecten en financiële aspecten samenkomen in de actie Kerkbalans Nieuwe Stijl.
“De actie Kerkbalans is van belang uit pastoraal oogpunt: hoe kunnen we mensen actiever bij onze gemeenschap betrekken? Én vanuit financieel oogpunt: hoe kunnen we op creatieve wijze mensen financieel verbinden aan onze parochies? Ook in een financiële verbinding laten mensen zien dat de parochie hen ter harte gaat, dat de Kerk hen ter harte gaat, of elementen waar de parochie zorg voor probeert te dragen, zoals het gebouw en diaconie,” aldus de dekenaal coördinator.

Dienstverlening
Op de avond werd uitgewisseld over de uitgangssituatie van de parochies en de wijze waarop de pilots aan Kerkbalans Nieuwe Stijl gaan werken. Er werd onder meer gesproken over de bijdrage die mensen kan worden gevraagd voor dienstverlening door de parochie.
In sommige parochies is men huiverig om het richtbedrag van het bisdom van ongeveer € 100,- te vragen aan bijvoorbeeld ouders van dopelingen of communicantjes. Maar daar zijn inmiddels zeer positieve ervaringen mee opgedaan.
Boukje Stam van bureau WWAV: “Mensen zijn zo gewend te betalen voor een dienst die ze afnemen, dat ze het geen probleem vinden als de Kerk daar ook om vraagt.” In de praktijk blijkt er weinig weerstand te zijn. De terughoudendheid is vaak groter in de kerk zelf, bij de mensen die om het bedrag moeten vragen.
“Je ziet dat vaker in organisaties,” vertelde Boukje Stam. Met Gerrit van Dieren, van het bisdom Breda, hamert zij er daarom op dat de pilots van Kerkbalans Nieuwe Stijl ook voortdurend moeten werken aan draagvlak voor Kerkbalans Nieuwe Stijl in de parochies.

Nieuwe mensen binden?
Een van de doelen van Kerkbalans Nieuwe Stijl is nieuwe mensen te vinden die voor meerdere jaren willen gaan bijdragen aan de parochie. Maar lukt het om mensen die eenmalig een dienst hebben afgenomen bij de parochie, ook langdurig aan de parochies te verbinden? Die vraag kan nog niet worden beantwoord. Daarvoor moeten er eerst meer ervaringen zijn opgedaan door de pilots in het bisdom Breda.

Negen pilots
Er zijn nu negen pilots gestart in het bisdom Breda. Dat zijn: Zegge, Ulicoten, de Nazarethparochie in Breda-West, de Thomasparochie in Oosterhout, de parochie Rijen-Dongen, de Vijf Heiligenparochie in Made, en de parochies in Heinkenszand, Middelburg en Zierikzee.
Via de website van het bisdom worden deze pilots de komende tijd gevolgd.

Zie ook het bericht van 27-11-2007: Parochies aan de slag met Kerkbalans Nieuwe Stijl

Andere berichten