Start internationale ‘vriendencampagne’

7 september 2010

Op dinsdag 7 september publiceerde het bisdom van Breda een internationale site die werd ontwikkeld met het oog op de Wereldjongerendagen: www.wydfriends.nl. Jongeren kunnen op deze site een kaartje aanmaken van een heilige en ook zichzelf toevoegen als vriend(in) van Christus.

Tijdens een presentatie voor de pers lichtte bisschop Van den Hende de website toe. Nadat het allereerste kaartje was aangemaakt met Maria, werd een kaartje van de bisschop toegevoegd aan de site.

Daarmee was de site geopend voor iedereen die zichzelf of een heilige wil toevoegen als vriend(in) van Christus. De heiligen werden op een heel bijzondere wijze vriend(in) van Christus.

Het kaartje op de ‘vriendensite’ van de heilige zuster Marie-Adolphine uit Ossendrecht.

Vriendschap
Het thema van de internationale Wereldjongerendagen is ‘Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof’ (naar Kol. 2, 7). De ‘vriendenwebsite’ van het bisdom van Breda vertaalt dit thema naar ‘vrienden van Christus!’

Vriendschap met Christus staat niet op zichzelf. De kernboodschap van de website is: “Op de wereldjongerendagen sluiten we vriendschap met Christus en met elkaar! In het bijzonder worden we vrienden van de armen voor wie Christus onze liefde vraagt (Mt. 25, 45). Christus zegt: ‘Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad’ (Joh. 15, 12).”

De Bijbeltekst Joh. 15, 12-17 wordt op de site in diverse talen aangereikt.

Voor de Wereldjongerendagen reizen in augustus 2011 1 a 2 miljoen jongeren uit de hele wereld naar Madrid. De website die het bisdom van Breda liet ontwikkelen wordt daarom in verschillende talen aangeboden. Via de optie tell-a-friend kan de website zich verspreiden en een zeer groot aantal jongeren bereiken.

Voorbereiding en werving
De website is voor alle deelnemers aan de Wereldjongerendagen. In het bisdom van Breda wordt de site ingezet voor de inhoudelijke voorbereiding op de Wereldjongerendagen en voor de werving van deelnemers op scholen en in parochies.

Voor de Wereldjongerendagen zet het bisdom van Breda stevig in op de moderne digitale communicatiemiddelen. Op 14 augustus kregen jongeren een camjotraining (‘camera journalistiek’), om korte reportages te maken die het bisdom op YouTube zal plaatsen. De eerste reportages worden gemaakt op de Katholieke Jongerendag op zondag 7 november in ’s-Hertogenbosch. ie het bericht op deze site ‘Jongeren krijgen stoomcursus ‘camjo’’.

Het toevoegen van een heilige of jezelf als vriend(in) van Christus is heel eenvoudig via Add-a-friend.
.

 

Andere berichten