Start diocesaan toeleidingsprogramma 2009-2010 (Frenckenprogramma)

23 september 2009

Op zaterdag 19 september startte het diocesaan toeleidingsprogramma 2009-2010 (ook wel Frenckenprogramma genoemd). Het Frenckenprogramma is de toeleiding voor pastorale beroepskrachten die willen gaan werken in het bisdom van Breda. Aan het Frenckenprogramma nemen priesters, diakens en pastorale werk(st)ers deel die in het bisdom van Breda willen werken.

Dit jaar zijn er 13 deelnemers. Deelnemers doen hun Master-theologieopleiding bij de Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht of de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Tilburg.

Het Frenckenprogramma bestaat uit een driejaarlijkse cyclus, waarin aan bod komen: 1) spiritualiteit, 2) praktisch-liturgische vorming, 3) beleid & organisatie. Deelnemers kunnen per jaar instappen en ronden het programma af als alle drie de jaren zijn gevolgd.

Het Frenckenprogramma 2009 stelt de praktisch-liturgische vorming centraal. In totaal zijn er tien bijeenkomsten. Op de eerste bijeenkomst werd kennisgemaakt met de liturgische boeken, waaronder het getijdenboek. Daarna komen door het jaar, op zaterdagen en dinsdagavonden, met name de sacramenten aan bod. Het jaar wordt in juni afgerond met een werkveldbezoek aan een parochie en een instelling.

Docenten van het Frenckenprogramma zijn pastorale beroepskrachten afkomstig uit het bisdom van Breda en docenten die zijn verbonden aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk. Ook bisschop Van den Hende en vicaris-generaal Vincent Schoenmakers leveren een bijdrage aan het jaarprogramma.
 

Andere berichten