Start afscheid emeritus-bisschop Muskens

7 november 2007

Zaterdag 10 november om 19:00 uur dient emeritus-bisschop Muskens het vormsel toe in de St. Bernarduskerk te Made. Deze viering maakt deel uit van de rondgang die bisschop Muskens bij gelegenheid van zijn afscheid als bisschop van Breda maakt. Zondag 11 november om 9:00 uur viert hij in dit verband eucharistie in Heinkenszand.

Paus Benedictus XVI aanvaardde op 31 oktober 2007 de ontslagaanvraag van mgr. Muskens. Om afscheid te nemen van de gelovigen in het bisdom zal hij in de maanden november, december en januari 2008 in verschillende plaatsen van het bisdom de H. Mis opdragen en tijdens deze vieringen de preek verzorgen.

Bisschop Muskens sluit de rondgang af op 2 februari. Zoals hij altijd gewoon was, celebreert hij dan de eucharistie in de abdij Sint-Catharinadal van de norbertinessen te Oosterhout. Op die dag viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, in de volksmond Maria Lichtmis. Het is dan ook de Dag van het Godgewijde leven.
De Kerk leest op 2 februari in het evangelie de lofzang van Simeon. Hij bidt: “Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël” (Lc. 2, 29-32).
Deze woorden hebben op dat moment, bij het laatste afscheid van het bisdom voordat hij daadwerkelijk zijn intrek neemt bij de benedictijnen, een extra bijzondere betekenis voor bisschop Muskens.  Na de eucharistieviering vertrekt emeritus-bisschop Muskens naar zorgcentrum Zuiderhout in Teteringen waar hij zich voegt bij de benedictijnen van de St. Pauluscommuniteit. Hij hoopt daar als regulier oblaat een leven van stilte, studie en gebed te leiden.

Informatie over de rondgang door het bisdom kunt u verkrijgen bij het secretariaat van het bisdom Breda: tel. 076 5223444

1 december: diocesane viering
Op 1 december vindt voor het bisdom Breda een feestelijke eucharistieviering plaats met bisschop Van den Hende als bisschop van Breda en bisschop Muskens als emeritus-bisschop. Deze diocesane eucharistieviering markeert het aantreden van bisschop Van den Hende als diocesaan bisschop van Breda en het met emeritaat gaan van bisschop Muskens. Na afloop is er gelegenheid om bisschop Van den Hende te begroeten. Bisschop Muskens zal zich terstond na de viering voor een aantal dagen terugtrekken in de abdij van Zundert.
Deze eucharistieviering vindt plaats op zaterdag 1 december om 10:30 uur in de Sint Antoniuskathedraal in Breda (Sint Janstraat). Vanwege de verwachte belangstelling is deze viering voor genodigden en enkel na aanmelding. Genodigden binnen het bisdom hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Andere berichten